Bij universiteitsbibliotheken kan het al jaren: het via internet snuffelen in de verschillende catalogi en het daarna reserveren van een werk. Openbare bibliotheken bleven daar tot nu toe bij achter. Wie bijvoorbeeld bij de Haarlemse bibliotheek zoekt naar een bepaald werk en dat daar niet aantreft, ziet niet automatisch in welke bibliotheken dat werk wél is te vinden. Hierin moet nog dit jaar verandering komen. Als gevolg van het nieuwe initiatief Landelijk Lenen Lokaal Leveren zal het Nederlandse publiek via internet boeken, cd´s en dvd´s kunnen zoeken en lenen in lokale, provinciale en regionale catalogi. Bij deze gezamenlijke digitale bibliotheek worden alle bestaande bibliotheeksystemen aan elkaar gekoppeld. De bibliotheken kunnen deze vertrouwde systemen gewoon blijven gebruiken. Vorig jaar werd een proef met het landelijke systeem met succes afgerond, waarna de Vereniging van Openbare Biblioheken groen licht gaf voor de uitrol in 2005. Volgend jaar is een grote publiekscampagne voor de dienst gepland.