Stichting Baas in Eigen Huis (BIEH), een groep makelaars die eist dat huizenzoeksites zoals Jaap.nl stoppen met het overnemen van tekst en plaatjes van 'hun' huizen, werd half december 2007 teruggefloten door de rechter in tweede aanleg, omdat de groep helemaal niet representatief is voor alle makelaars en hun belangen.

Half januari begon de stichting opnieuw een kort geding tegen Jaap.nl exploitant Plazacasa, maar wederom zonder succes. De voorzieningenrechter komt vandaag tot het oordeel 'dat de stichting niet voldaan heeft aan de door het Gerechtshof gestelde voorwaarden, nu zij nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.'

'Dit brengt mee dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de stichting gelijksoortige belangen behartigt en dat zij dientengevolge niet in haar vordering kan worden ontvangen', aldus het vonnis.

Stichting BIEH is hiermee weer terug bij af en moet bovendien ruim 15.000 euro advocaatkosten aan Plazacasa betalen.