Toch stelt de Europese Commissie (EC) dat meer en meer burgers 'digitaal' zijn. Dat staat haaks op de vorig jaar gemeten 40 procent van de Europese burgers die geen internettoegang heeft thuis. In totaal had eenderde van de Europeanen internet zelfs nog nooit gebruikt.

Die meting is ook gedaan door de EC. De terugval is niet te wijten aan bijvoorbeeld nieuwe lidstaten die achterlopen qua ict; de meest recente toetreders tot de Europese Unie zijn van vóór de meting van augustus vorig jaar.

Nederland veel online

Het toegenomen percentage internetloze consumenten blijkt uit onderzoek onder bijna 27.000 consumenten in de 27 lidstaten. De enquetes zijn eind vorig jaar uitgevoerd. "Bijna eenvijfde van de ondervraagde huishoudens vermeldt dat de hoge kosten voor internet de reden is dat zij thuis geen interverbinding hebben", verklaart de EC.

De Commissie ziet in concurrentieverhogende maatregelen, om de prijzen te laten zaken, dan ook een belangrijk middel om meer Europeanen online te krijgen. Doelstelling van het EC-beleid voor de 'Digitale Agenda' is dat tegen 2020 alle Europeanen internettoegang hebben met een snelheid van minstens 30 Mbps. Daarnaast is er het streven dat dan zeker 50 procent van de Europese huishoudens een internetaansluiting van meer dan 100Mbps heeft.

In Nederland zijn er 1004 burgers ondervraagd over hun computergebruik en internetverbinding. Daarvan heeft 89 procent internettoegang, tegenover dus 57 procent voor de hele EU. Daarbij heeft 79 procent van de burgers breedband in Nederland, tegenover 48 procent in Europa. Breedband is verdeeld in ADSL en kabel wat respectievelijk 57 en 20 procent is in Nederland, en 35 en 9 procent in de EU.

Sociale netwerken, veiligheid

De door de Commissie gehanteerde definitie van 'digitaal' omvat echter meer dan alleen internettoegang. Ook digitale televisie en gebundelde pakketten, met bijvoorbeeld telefonie, worden meegeteld. Toch jubelt de EC dat "meer Europeanen zijn geabonneerd op breedbandinternet" en dat "toegenomen breedbandgebruik betekent dat nóg meer Europeanen online gaan."

Van de EU-burgers die internet opgaan, gebruikt 35 procent sociale netwerken. Uit het onderzoek van de EC blijkt consumenten zich niet alleen zorgen maken over de kosten en de kwaliteit van online-diensten, maar ook over de veiligheid daarvan. Verder verklaart eenvijfde van de ondervraagden, die vaste en/of mobiele internetverbindingen gebruiken, dat zij problemen hebben gehad met geblokkeerde inhoud en toepassingen.

Het volledige onderzoek, ook opgesplitst per land, is online te downloaden.