Spam is een plaag die al het goede wat e-mail ons gebracht heeft ten gronde dreigt te richten. Dit stelt Gates in zijn dinsdag verzonden mailtje 'Why I hate spam' aan abonnees van een mailinglist van Microsoft. Gates geeft hierin uitleg over de inspanningen van Microsoft om spam het hoofd te bieden.

Onlangs nog spande het softwarebedrijf vijftien rechtszaken aan in de VS en Engeland tegen een aantal bedrijven die zich schuldig zouden maken aan het verzenden van miljarden spamberichten. Ook richtte Microsoft recent een speciale afdeling op die zich gaat bezighouden met het bestrijden van spam.

Microsoft neemt nu al steeds meer maatregelen tegen ongewenste commerciële mail, onder meer in Hotmail. Ook Exchange 2003 en Outlook 2003 – die later dit jaar uitkomen – krijgen volgens Gates betere bescherming.

Tot slot kondigt Gates de komst van zogeheten 'smart filters' aan. Deze intelligente filters leren wat een individuele gebruiker als spam ziet. Gezien het zelflerende karakter worden dergelijke technologieën steeds efficiënter. Gates is ervan overtuigd dat spammers de smart filters veel moeilijker kunnen omzeilen dan methodes waarbij mail op basis van de onderwerpsregel wordt geblokkeerd.

Microsofts anti-spambaas Ryan Hamlin verklaarde afgelopen maand dat alle inspanningen ertoe zullen leiden dat het probleem spam over twee jaar onder controle is. Tot die tijd neemt het echter volgens hem epidemische vormen aan.