Hij baseert zich met deze uitspraak op eigen ervaringen bij Microsoft. Ondanks dat de economie een grote stap terugdoet, is Microsoft toch doorgegaan met investeren in onderzoeken die een lange termijn bestrijken. Bill Gates vertelde dit aan aanwezigen tijdens het tweedaagse Microsoft Future Forum in Redmond. Tijdens dit evenement informeert het softwarebedrijf de 'buitenwereld' over de details en resultaten van de onderzoeken die Microsoft uitgevoerd heeft of die nog lopen. "Research heeft ons in de loop der jaren veel opgeleverd", zei Bill Gates. Microsoft is van plan dit jaar 5 miljard dollar te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Veel onderzoeksprojecten bestrijken een langere periode, waarbij tien jaar geen uitzondering is. Interactieve televisie is een van de producten waar Microsoft al geruime tijd aandacht aan besteed. Het onderzoek naar deze manier van televisie begon al in 1991. "En dat is eigenlijk een terrein waarop nog niet veel gebeurd is. Afgezien van een enkele interactieve internetgame", zegt Gates. Ondanks dat niet elk onderzoek meteen zijn vruchten afwerpt, ziet Gates de onderzoeken toch als noodzakelijk. "Uit bepaalde onderzoeken vloeien weer nieuwe ideeën voort waar aanvankelijk nog niet aan gedacht was. En die onverwachte vindingen worden nu toegepast", zegt Gates. Als voorbeeld haalt hij Windows XP aan waarin bijvoorbeeld tekst-naar-spraak, Public Key cryptografie en Ipv6 geïmplementeerd zijn. "Allemaal 'uitvindingen' die uit de laboratoria van Microsoft komen."

Meer investeren

In de ogen van Microsoft zouden grote bedrijven meer moeten investeren in onderzoeken. Ook nu het economisch wat slechter gaat. "De grote doorbraken zijn het resultaat van onderzoeken die een lange periode beslaan", meent hij. Gates durft een blik in de toekomst te werpen. In dit decennium zal volgens hem een aantal multimedia apparaten zeker doorbreken. De Microsoft TabletPC is daar een voorbeeld van. Dit apparaat is een volledige Windows computer die gebaseerd is op de eenvoud van pen en papier. Met een pen kan op het platte scherm geschreven worden. Microsoft ziet dit product binnen enkele jaren doorbreken. Verder verwacht Gates veel van webdiensten waarbij gebruikers waar ook ter wereld eenvoudig toegang hebben tot gegevens en allerlei informatie. Uiteraard met de diensten van Microsoft voorop.