Een rechter in Virginia veroordeelde RIM voor het gebruik van bepaalde radiofrequenties bij het draadloos e-mailen met de RIM-producten zoals de Blackberry. Volgens de rechter beschikt NTP het octrooi hierover. Het bedrijf NTP klaagde RIM hiervoor in november vorig jaar aan. Een woordvoerder van RIM is zeer ontevreden over de uitspraak. "We laten het hier niet bij zitten. Dit is slechts een stap in een juridische strijd die wellicht jaren gaat duren", aldus RIM. Het bedrijf heeft twintig dagen de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. De maker van handheld Blackberry is overigens niet onbekend met de rechtsgang. In september van dit jaar klaagde RIM zelf nog concurrent Handspring aan voor inbreuk op het patentrecht. Die zaak werd opgelost met een schikking. En vorig jaar lag RIM overhoop met Glenayre Electronics over het oneigenlijk gebruik van octrooien.