Bijna tien procent van de mensen die zich via internet oriënteren op financieel gebied, opent ook een rekening voor online sparen. Een jaar geleden was dit nog drie procent. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoek Market Outlook Financiële Diensten Online van Blauw Research, waarvoor 800 internetters zijn ondervraagd. Internetspaarrekeningen bieden doorgaans een hogere rente dan reguliere spaarproducten. Die hogere rente kunnen banken bieden omdat de rekeninghouder online zelf al zijn transacties moet regelen, waardoor de bank minder kosten heeft. Blauw constateert geen groei meer in het aantal overeenkomsten bij andere financiële producten zoals reisverzekeringen, leningen en online beleggingen. Het aantal offerteaanvragen voor hypotheken, ziektekostenverzekering en inboedelverzekeringen is volgens de onderzoekers zelfs duidelijk minder geworden. De website van de bank waar iemand een rekening heeft, vormt in 59 procent van de gevallen de belangrijkste informatiebron voor de oriëntatie op financiële producten. Verder zoekt 41 procent ook op de sites van concurrenten van de eigen bank en eenderde via een zoekmachine. Zo'n 22 procent van de onderzochte internetters maakt gebruik van een vergelijkingssite. Een half jaar geleden was dit nog ruim een kwart. Verreweg het belangrijkste criterium voor de beoordeling van een financiële site vindt men de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, gevolgd door `duidelijke uitleg' en `algehele service'.