Curator Christiaan Groenewoud van advocatenbureau De Bok Roijers Gasseling schreef eerder deze maand Banken aan met het verzoek nu eindelijk de gegevens over te leggen van inleners en uitleners van het vroegere Boober. Dat was een bemiddelsite tussen mensen die geld wilden lenen en mensen die geld wilden uitlenen.

Nadat in 2008 de activiteiten al werden gestaakt en de site uit de lucht ging, werd in het voorjaar van 2009 het faillissement uitgesproken. Als curator werd Groenewoud aangesteld.

Eis van 1,6 miljoen euro

Groenewoud doet sindsdien verwoede pogingen de administratieve gegevens te achterhalen, vooral namens de uitleners. Die claimen in totaal een geschatte vordering van 1,6 miljoen euro op de failliete vennootschap.

Doordat Boober in de periode voor het faillissement feitelijk zonder management draaide sinds Ilse Smulders als directeur aftrad, stelt de curator aandeelhouder George Banken aansprakelijk. Banken is vooral bekend als ceo van Detron ICT Group, waar Smulders ook opnieuw in dienst is getreden na haar aftreden bij Boober.

In een recent schrijven aan Banken maant Groenewoud binnen zeven dagen duidelijkheid te verschaffen over de overdracht van de administratie. Groenewoud stelt daarbij maatregelen van rechtswege in het vooruitzicht. De curator spreekt onder meer van gijzeling van Banken indien er niet binnen de gestelde termijn wordt gereageerd.

Binnen een maand

Volgens Groenewoud is er nu de afspraak met Banken dat nog deze maand alle informatie wordt overhandigd. “Er is op korte termijn een afspraak met medewerkers van de heer Banken. Binnen twee weken verwacht ik meer duidelijkheid te verschaffen aan de uitleners.”

De curator zegt nu dat het openen van de database met gegevens ‘een gecompliceerd technisch verhaal’ is geweest, dat veel tijd kostte. Het dreigen met rechtsmaatregelen en zelfs gijzeling van Banken noemt Groenewoud nu ‘een standaard juridische procedure’.

Bron: Channelworld.