De rechtbank in Haarlem sprak hem vorig jaar vrij, maar het hof in Amsterdam oordeelt anders. De maker van de site is veroordeeld voor de volgende zinnen:

- "Zo'n berberaap of kakkerlak (Turkse agent) moet u gewoon binnenlaten"

- "Moslims (...) blijf in uw woestijn en ga nog eens fijn van bil met een van uw kamelen"

- "We hebben ze (allochtonen/moslims) als waarde gasten behandeld. Althans voordat ze onze blondines gingen verkrachten"

- "Met een invasie van meer dan een miljoen berberapen kunnen we spreken over een dreigende Derde Wereldoorlog"

- "Ratten die ons het liefst allemaal zouden willen afslachten omdat we ongelovige onreine varkens zijn"

Duizend Euro boete legt het hof op aan de maker van Misdefinitie, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Via zijn site breng hij opinies naar buiten en probeert hij een webapplicatie te verkopen.

De man is veroordeeld voor belediging van een groep personen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijk, psychische of verstandelijke handicap. De eis bedroeg 40 uur voorwaardelijke werkstraf en een boete van 900 euro. Het OM eiste eerder voor de rechtbank in Haarlem 80 uur werkstraf waarvan 40 voorwaardelijk, maar de rechter kwam tot vrijspraak, zo blijkt uit het vonnis van de rechtbank Haarlem van april 2009.

De rechtbank oordeelde dat als beledigend te interpreteren uitspraken niet aan het adres gericht zijn van de groep moslims als geheel, maar specifiek over 'moslimterroristen' gaat. Het hof in Amsterdam oordeelde anders, de veroordeelde gaat nu in cassatie bij het de Hoge Raad.

Verweer verworpen

De man in Krommenie bevestigde juridisch verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de website, maar ontkende dat hij als schrijver kon worden aangemerkt. Het hof maakte hier korte metten mee: "Hoewel de verdachte heeft betwist de auteur te zijn van alle in het dossier voorkomende artikelen van misdefinitie.nl, moet het er, gelet op de sterke gelijkenis in stijl, opbouw en taalgebruik, voor worden gehouden dat de verdachte minstgenomen verregaande bemoeienis heeft gehad met de totstandkoming ervan."

Ook het verweer dat de uitingen een bijdrage leverden aan het maatschappelijk debat vonden geen gehoor bij het hof. Maar ook als dat wel het geval geweest zou zijn, dan geldt volgens het hof: "En ook indien de uitlatingen in de context van het publieke debat zouden moeten worden gezien, zijn zij evident onnodig grievend."

De veroordeelde probeerde het ook met het argument dat zijn uitingen vooral citaten uit andere bronnen zoals nieuwsberichten bevatte, de uitingen satirisch van aard zijn en hij moslims en allochtonen niet wegens hun geloof of ras wilde beledigen. "Op de voorpagina van de website misdefinitie.nl wordt juist ondubbelzinnig afstand genomen van discriminatie en belediging".

Onmiskenbaar beledigend

De rechters van het hof haalden de context van de gewraakte uitingen erbij en vonden daarin meer bewijs dat Misdefinitie de wettelijke grenzen overtrad, bijvoorbeeld met een uitspraak over allochtone politieagenten: "De enige reden dat veel mensen nog luisteren naar een rifkikker die hier niet thuishoort is nog altijd hun meerderheid en hun geweldsmonopolie."

De conclusie van het hof: "Maar ook in de context van de artikelen waarin de desbetreffende uitlatingen zijn opgenomen, zijn die uitlatingen onmiskenbaar beledigend voor groepen personen wegens hun ras en/of godsdienst. Hoewel in die artikelen hier en daar wordt gesproken van radicalen, terroristen, racisten en extremisten, zijn het overduidelijk steeds moslims (en Turken) die als collectief worden aangesproken, getuige bijvoorbeeld de aanduiding van het aantal moslims in Nederland (een miljoen)."

AEL, Wilders, Nekschot en Brussen

Deze week nog eiste het OM vrijspraak voor Geert Wilders wegens groepsbelediging op grond van hetzelfde artikel 137c daar hij geen religie aangevallen zou hebben. Vandaag nog staat de aanklacht wegens haatzaaien en het aanzetten tot discriminatie op het programma van de rechtszaak in Haarlem, iets dat de scribent te Krommenie met vrijheid van meningsuiting niet ten laste werd gelegd.

Recent is de AEL veroordeeld, en Nekschot niet, daar de laatste wel gevolg gaf aan de eis van het OM om zijn gewraakte publicatie weg te halen en de AEL dit niet deed omdat de Islamitische organisatie juist een uitspraak van de rechter wenste inzake een antisemitische uiting.

Binnen de perken

De belangstelling van het OM voor een retweet van Bert Brussen - die dat zelf zot acht komt eveneens voort uit de wens van een eerder geformuleerde strategie van het OM om uitingen op het net binnen de perken te houden.

De meest vergaande stap van het OM om dit doel te bereiken is het voorstel van ex-minister Ernst Hirsch Ballin om acute verwijdering van een webpublicatie mogelijk te maken ingeval de rechtstaat volgens hem wordt bedreigd. Hiertegen is een breed protest van wetenschappers en organisatie gekomen. Het is aan de nieuwe minister voor Veiligheid, Ivo Opstelten, om te bepalen of, en zo ja in welke vorm, hij dit wetsvoorstel naar het parlement brengt.