De regering moet de geheimzinnigheid doorbreken en openheid geven over de gang van zaken rond ACTA, een omstreden handelsverdrag rond intellectueel eigendom waarover in het geheim wordt overlegd. Het kabinet moet voorts bekendmaken wat bij de onderhandelingen over het afpakken van internet en het downloadverbod de Nederlandse positie is.

Dat eist de Consumentenbond in een brief aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken en Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin. Volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, ondermijnt de procedure en de uitkomst van ACTA de discussie over auteursrecht en piraterij die momenteel in de Nederlandse politiek wordt gevoerd.

Geen downloadverbod

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het rapport van de Commissie Gerkens, waarin ideeën rond de toekomst van auteursrecht staan. Een voorstel is om een dergelijk verbod in te voeren. Dat zou onder meer kunnen met technologie die al het internetverkeer doorzoekt op verboden content en dat blokkeert, zogeheten Deep Packet Inspection (DPI). Het kabinet staat grotendeels achter de plannen, al is het terughoudender om providers verplichtingen op te leggen.

Vanaf het bekend worden van deze plannen, heeft de Consumentenbond zich hiertegen verzet. De belangrijkste argumenten zijn dat het onwaarschijnlijk is dat handhaving werkt en het doorzoeken van internetverkeer een grote inbreuk op de vrijheden van consumenten maakt.

ACTA

Ondertussen vindt er geheim internationaal overleg plaats en vreest de bond dat het Nederlandse debat er niet zoveel meer toe doet. “Doordat Nederland tegelijkertijd over dezelfde onderwerpen en maatregelen in het geheim onderhandelt over het ACTA verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) met andere landen dreigt de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer aan gewicht te verliezen”, schrijft Bart Combée dan ook.

Voor hem maakt het nieuws van Webwereld dat zeer waarschijnlijk niet de Tweede Kamer maar het Europees Parlement beslist over het verdrag, dit nog erger: “Een maatschappelijk en politiek debat heeft weinig zin wanneer in het geheim en op een andere plek de beslissingen al genomen worden.”

Opheldering

Inmiddels is duidelijk dat ACTA een vorm van “graduated response” of 'three srikes' regelt. Hiermee kunnen recidiverende filesharers van internet worden verbannen. Al eerder bekritiseerden Europese providers de vergaande ACTA-plannen.

De Consumentenbond wijst erop bijna niemand in de maatschappij en politiek zich kan vinden in dergelijke maatregelen. “In Nederland bestaat weinig steun voor een 'graduated response'. Ook staatssecretaris Heemskerk heeft zich hier tegen uitgesproken.”

Geheime transparantie

Tot nu toe weigert EZ echter inhoudelijke openheid omtrent ACTA. Onder de vlag van "Innovatie en kennisbescherming" heeft het departement wel een pagina ingericht met uitleg over het verdrag in wording, maar dat gaat vooral over procedures.

De laatste geheime ACTA onderhandelingen vonden eind januari plaats. Naderhand verklaren de deelnemers niet veel meer dan dat de bijeenkomst productief was en dat ze "collectief streven naar meer zinvolle publieke inspraak om de transparantie te vergroten". Maar wel achter gesloten deuren.