Volgens de bond gebeurt het 'steeds vaker' dat bedrijven via internet een machtiging vragen om geld van een rekening af te schrijven zonder dat consumenten hier nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Die toestemming is wettelijk verplicht: consumenten moeten hun handtekening zetten of een telefonische machtiging geven voor een automatische incasso. Het komt volgens de Consumentenbond regelmatig voor dat er zonder toestemming geld wordt geïnd of dat het bedrag hoger is dan beloofd. Ook gebeurt het dat er vaker geld wordt geïncasseerd dan is afgesproken. "Bij een internetgebruiker die onlangs bij Davilex een aantal cd-roms voor 15 euro bestelde, werd 32 euro te veel afgeschreven", vertelt Pauline van den Brandhof van de Consumentenbond. "We hebben meer van dat soort klachten ontvangen." Via de site van de Consumentenbond kunnen mensen die het slachtoffer zijn geworden van een onterechte automatische incasso een 'rode kaart' naar het verantwoordelijke bedrijf sturen. "Wij krijgen een cc-tje van dat bericht", aldus Van den Brandhof.

Inventariseren

Op die manier wil de bond inventariseren hoeveel bedrijven over de schreef gaan. "Uit een onderzoek dat we in 2000 hebben gedaan bleek dat een kwart van de Nederlanders wel eens te maken heeft met bedrijven die ten onrechte een bedrag afboeken van de rekening van de consument. We hebben het vermoeden dat het sindsdien alleen maar erger is geworden." De Consumentenbond overweegt om op basis van de klachten die via de site binnenkomen een top-5 samen te stellen van bedrijven die het vaakst in de fout gaan met het innen van geld. De bond dringt er bij banken op aan om dergelijke notoire overtreders harder aan te pakken. "De banken moeten hun incassocontract met zulke bedrijven opzeggen." "Daarnaast moet er een beveiliging komen zodat je niet met een paar klikken je geld kwijt bent. Die beveiliging kan een geheim klantnummer of een elektronische handtekening zijn." Consumenten die een rode kaart sturen, draaien de onterechte incasso daarmee niet terug, benadrukt de Consumentenbond. "Dat moet nog altijd via de bank gebeuren."

Werkgroep

Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org (de brancheorganisatie voor Nederlandse postorderbedrijven en internetwinkels) heeft niet de indruk dat zich vaak problemen voordoen met onterechte automatische incasso's. "In onze werkgroep betalingsverkeer, waar we alle problemen met betalen via internet bespreken, is het in ieder geval nooit ter sprake gekomen." Jongen denkt dat de problemen met automatische incasso zich voornamelijk voordoen bij bedrijven die geen lid zijn van Thuiswinkel.org. "Bedrijven die bij ons zijn aangesloten moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Doen ze dat - bijvoorbeeld met de automatische incasso - niet, dan hebben ze meteen een probleem met ons." Volgens cijfers van Thuiswinkel.org zou 10 procent van alle internetbetalingen in Nederland via een eenmalige machtiging geschieden. "En dat aandeel daalt", aldus Jongen. "Betalen via acceptgiro (39 procent) en creditcard (26 procent) is een stuk populairder." Update, 11:45 uur: In de laatste zin van de eerste alinea is 'of een telefonische machtiging geven' toegevoegd.