De Consumentenbond heeft in een brief aan het Europees Parlement verzocht te stemmen voor een opt-in regeling voor ongewenste reclame per e-mail. Alleen dan hebben consumenten optimale mogelijkheden om gebruik van hun gegevens voor reclamedoeleinden te voorkomen, vindt de bond. Op 5 september stemt het Europees Parlement over een richtlijn die moet voorzien in de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie. Daarbij wordt ook gestemd over hoe consumenten kunnen aangeven dat ze geen reclame via e-mail wensen te ontvangen. Dat kan via een opt-in of een opt-out regeling zijn. De Consumentenbond vindt het – net als alle andere consumentenorganisaties in de hele wereld - erg belangrijk dat er een opt-in regeling komt. Consumenten moeten dan zelf aangeven dat zij reclame via e-mail willen ontvangen. Bij opt-out gaan bedrijven ervan uit dat zij reclame mogen versturen. Als consumenten dat niet willen, moeten ze dat expliciet aangeven. Doordat de kosten voor bedrijven zo laag zijn, zou er voor bedrijven – bij afwezigheid van een opt-in regeling - nauwelijks een drempel zijn om reclame te versturen. "E-mail wordt dan steeds meer onbruikbaar doordat het verstopt raakt met ongevraagde commerciële informatie", zo vreest de Consumentenbond. Een speciale commissie, onder leiding van de Italiaan Marco Cappato, van het Europees Parlement pleit overigens voor het invoeren van opt-out. Het parlement stemt over dit controversiële voorstel van de commissie.