Ook maakt de Consumentenbond maakt zich hard voor een Europees onderzoek naar de 'excessief' hoge tarieven voor mobiel internet in het buitenland.

In april vroeg de bond al aan telefoonbedrijven om hun klanten actief voor te lichten met een gratis sms over de 'excessief' hoge tarieven die in het buitenland worden gehanteerd voor mobiel internet. Uit een inventarisatieronde van de Consumentenbond blijkt nu dat telefoonbedrijven niet bereid zijn om dat te doen, maar zich beperken tot informatie via de website, een folder, of een algemene sms. De bond vraagt staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken daarom om in te grijpen.

"Iemand die zich niet bewust is van de financiële risico's zal zelf geen informatie hierover opzoeken", zo stelt de Consumentenbond. "In onze ogen moeten mensen daarom actief worden gewaarschuwd."

De bond wil dat Heemskerk zich openlijk uitspreekt tegen de hoge buitenlandse tarieven voor mobiel internet en dat hij aanbieders maant tot een oplossing. De Consumentenbond stelt voor dat de staatssecretaris desnoods via de toezichthouder of een wettelijke regeling ingrijpt.

"Zolang consumenten voor tien euro onbeperkt mobiel kunnen internetten in Nederland, kan de bond zich niet voorstellen dat er in het buitenland euro's per MB moeten worden betaald", aldus de bond.

Op de website Hi.nl zijn enkele buitenlandse tarieven te vinden. De tarieven variëren van 12 euro per MB tot 30 euro per MB. "Met 1 MB kun je ongeveer één mailtje met een foto in hoge resolutie naar huis sturen", aldus de Consumentenbond.

De bond stelt dat er al meldingen zijn binnengekomen van mensen die onverwachts een rekening van honderden of zelfs duizenden euro's hebben ontvangen.