Dat stelt de organisatie in reactie op de oproep van het VVD-kamerlid Edith Schippers om het uitschrijven van medicijnen via internet te verbieden. Schippers hield haar pleidooi naar aanleiding van de dood van een 44-jarige vrouw uit Gelderland. De vrouw overleed aan een overdosis pillen, geleverd door Dokteronline.com. De Consumentenbond wijst er echter op dat het voorschrijven van medicijnen door een internetarts voor sommige consumenten een groot gemak oplevert. "Deze mogelijkheid vergroot de toegankelijkheid van de zorg. Op basis van één, helaas ernstig, incident dit kanaal verbieden gaat ons daarom een stap te ver." Wel vindt de bond dat een internetarts aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo zou de internetarts bij twijfel aan de juistheid van de verstrekte informatie de patiënt moeten adviseren om naar een huisarts te gaan. Ook moet de patiënt volgens de Consumentenbond kunnen controleren of het om een bevoegde arts gaat. Tot slot moet de consument worden gewezen op de voor- en nadelen van een internetconsult. De Consumentenbond vindt dat het elektronisch patiëntendossier snel moet worden ingevoerd. Daarmee heeft iedere behandelaar waar de patiënt zich meldt de beschikking over de volledige en juiste informatie over de ziektegeschiedenis. "Daardoor wordt de veiligheid van patiënten beter geborgd", meent de bond.