De bond is van mening dat de nieuwe richtlijn mensen die muziek aanbieden of downloaden via internet, te snel als 'crimineel' aanduidt.

"Binnen Europa is er een wens om de wetgevingen in de verschillende landen op dit vlak te harmoniseren", licht Consumentenbond-woordvoerder Ewald van Kouwen toe. "Het ziet er naar uit dat dat betekent dat we naar een streng regime gaan zoals dat al in EU-landen zoals Spanje wordt gehanteerd."

Volgens Van Kouwen kan daardoor niet alleen het uploaden, maar ook het downloaden van muziek strafbaar worden. "Dat betekent dat je strafbaar kunt zijn als je muziek downloadt van een online winkel waarvan je niet kunt vermoeden dat deze illegale content aanbiedt", aldus Van Kouwen tegenover Webwereld. De woordvoerder vindt dat 'argeloze, vredelievende consumenten' niet gestraft moeten worden.

De Consumentenbond meent dat consumenten wel bereid zijn om te betalen voor muziek, als de prijs redelijk is en drm-beveiliging niet leidt tot beperkte afspeelmogelijkheden. Samen met andere Europese consumentenorganisaties roept de Consumentenbond Europarlementariërs op het voorstel te wijzigen, zodat alleen mensen 'die met kwade opzet en commerciële bedoelingen' bestanden aanbieden, strafrechtelijk vervolgd kunnnen worden.

Verbaasd

Volgens Tim Kuik, directeur van auteursrechtenorganisatie stichting Brein, zou het inderdaad kwalijk zijn als de Europese Commissie consumenten met een nieuwe richtlijn zou criminaliseren. "Maar dat gebeurt helemaal niet. Ik weet niet waar de Consumentenbond dit nieuws vandaan haalt. Volgens mij heeft de bond het bij het verkeerde eind", aldus Kuik.

Ook Wouter Rutten van de NVPI, de belangenorganisatie voor de platenindustrie, verbaast zich over de kritiek van de Consumentenbond. "Het is mij een raadsel waar de bond het over heeft."

"Ik denk dat de Consumentenbond doelt op de richtlijn 'Strafrechtelijke handhaving intellectuele eigendomsrechten' waarover binnenkort in de Brussel wordt gestemd. Maar dat gaat over strafrechtelijke vervolging van piraterij op grote schaal met winstoogmerk en over namaakproducten."

Er is volgens Rutten niets in die richtlijn waardoor consumenten gecriminaliseerd dreigen te worden.