Het verzoek tot loonsverlaging van ICT-dienstverlener Capgemini aan een groep van circa 400 werknemers zorgt voor veel onbegrip en onzekerheid. Het in te leveren loon zou in veel gevallen aanzienlijk hoger liggen dan de eerder genoemde 10 procent.

Er zouden uitschieters zijn tot 30 procent. Capgemini stelt dat het hierbij gaat om een 'handvol gevallen' en zegt data het bovendien niet meer zal vragen dan 20 procent.

In samenwerking met de betrokken vakbonden FNV, De Unie en CNV Dienstenbond wordt nu gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de groep waarbij volgens Capgemini “een disbalans tussen salaris en marktwaarde" is ontstaan. Volgens het bedrijf kunnen er nog geen conclusies worden getrokken over aantallen en percentages omdat in overleg nieuwe loonafspraken worden gemaakt.

Voorstellen niet geaccepteerd

Dat overleg gaat niet zonder slag of stoot. De werknemers kregen na het eerste gesprek in eerste instantie 10 dagen om met een reactie te komen. Capgemini laat weten dat die periode is verlengd. “Onze eerste voorstellen zijn niet als acceptabel ervaren. We geven nu iedereen meer tijd om na te denken. Daarbij willen we ook goed kijken naar de mogelijkheden bij ons uitgebreide bijscholingstraject", aldus Capgemini-woordvoerder Alexander Kühn.

Vanavond staat een door de vakbonden georganiseerde bijeenkomst gepland voor de groep werknemers. Er wordt gekeken of er collectief iets kan worden ondernomen tegen de voorgestelde vrijwillige kortingen op het salaris. Daarbij krijgen leden en niet-leden de gelegenheid tot het stellen van vragen over hun persoonlijke situatie. Ook zal er juridisch advies worden gegeven. Volgens de bonden zijn er inmiddels 150 aanmeldingen binnengekomen.

'Geen grootverdieners'

De FNV spreekt van een bijzonder moment. “Je vraagt heel veel van deze groep, terwijl de situatie niet is ontstaan door hun toedoen. Dat zorgt voor onbegrip. Deze groep, veelal oud-medewerkers van Getronics, liet destijds goede cijfers zien. Het steekt hen dat alleen aan hun gevraagd wordt om in te leveren. "

Collega-bestuurder Han ter Halle van De Unie valt hem bij. “Dit zijn werknemers die 1,5 keer modaal verdienen en bovendien 4 jaar lang geen salarisverhoging hebben gehad. Wij kunnen hen wijzen op hun rechten en plichten, wat per arbeidscontract verschilt. Na het weigeren van dit soort voorstellen, volgen voor de werknemer hoogstens nog wat commissies voordat andere functies worden aangeboden of ontslagen vallen."

Salaris en marktwaarde

Capgemini kan desgevraagd niet uitleggen hoe de discrepantie tussen salaris en marktwaarde de afgelopen jaren is ontstaan. Het bedrijf faciliteert een uitgebreid scholingstraject met legio trainingsmogelijkheden, die het kan inzetten voor de ontwikkeling van zijn werknemers. Desondanks blijkt dat in veel gevallen niet te zijn gebeurd.

De CNV benadrukt dat het bedrijf verwijtbaarheid heeft gehandeld. Bestuurder Afshin Towhidi. “Marktwaarde is een lastige berekening. Capgemini heeft een verwijtbaarheid, het is aan een HR-afdeling om loonexcessen te voorkomen. Tot dusver zijn de woorden loonoffer en demotie gevallen, maar dat is hier niet van toepassing. Dit zijn geen dure consultants. Bij het inleveren van dergelijke percentages komen mensen in de problemen."

Verlaging Capgemini-pensioenen

Ook op het pensioenvlak zijn er ontwikkelingen bij de ICT-dienstverlener. Dinsdag werd duidelijk dat de pensioenen die Capgemini-medewerkers tot en met 31 december 2011 hebben opgebouwd bij het pensioenfonds, per 1 april 2013 met 6,4 procent verlaagd worden. De verlaging komt doordat de financiële situatie van het fonds niet genoeg herstelt door de lage rente én door de vergrijzing van het personeelsbestand. Alle werknemers zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Daarin wordt uitgelegd dat er in 2014 mogelijk een nieuwe verlaging volgt.