Er is nog steeds onenigheid over loonsverhogingen bij de cao-onderhandelingen van Atos Origin. De bonden nemen geen genoegen met de doorgevoerde gemiddelde loonsverhoging van 4,5 procent. Elke werknemer krijgt onder deze cao minimaal twee procent loonsverhoging.

De bonden vinden dat te weinig en willen voor elke werknemer een minimale verhoging van 3,5 procent. Atos weigert hier verder over te onderhandelen.

Begin februari werd hetzelfde voorstel al afgewezen door de bonden en de centrale ondernemingsraad (COR). Het voorstel was voor meer dan tachtig procent van de vakbondsleden onacceptabel. Atos Origin maakte gisteren bekend vast te houden aan hun plan en niet meer te onderhandelen met de bonden.

Actie

De bonden laten het er niet bij zitten. "Wij zijn op dit moment bezig ons te beraden op volgende stappen. Er zullen nu acties volgen", zegt Nevin Demirtas, bestuurder van FNV Bondgenoten. "Ze gaan zeker nog van ons horen."

Wouter van Lidth de Jeude van vakbond De Unie onderschrijft de actieplannen. Wat de acties precies gaan inhouden weten de bonden nog niet. Er moet eerst overleg plaatsvinden. De Unie begint in ieder geval met een informatiecampagne om de leden voor te lichten.

Er wordt al over de cao onderhandeld sinds afgelopen oktober. Eind november werd een cao-resultaat behaald. De bonden stuurden daarop een gezamenlijk voorstel voor loonontwikkeling in. De achterban gaf toen aan een gemiddelde loonsverhoging met een minimum van 2 procent niet te accepteren.

Concurrentiepositie in geding

Human Resource manager Hans Blom van Atos zegt het jammer te vinden dat het bod is afgewezen. Volgens hem blijft er door de eis van de bonden onvoldoende ruimte over om te differentiëren als de minimale loonsverhoging naar 3,5 procent verschuift. Hij wijst erop dat tweederde van werknemers bij de huidige regeling een verhoging van 3,5 procent of hoger krijgt. Eenderde valt in de groep van 2 tot 3,5 procent.

Volgens Blom zijn er genoeg concessies gedaan in de cao-onderhandlingen. "Het is niiet alleen een kwestie van geven maar ook van nemen", aldus Blom. Atos wil de werknemers nog een keer haar standpunt duidelijk gaan maken. Praten met de bonden zit er niet in. Dan kan er volgens Blom te weinig loondifferentiatie plaatsvinden waardoor uiteindelijk de concurrentiepositie van Atos in het geding komt.