De betrokken vakbonden zijn verontwaardigd over het verzoek tot loonsverlaging dat Capgemini aan 400 werknemers heeft gedaan. Zij begrijpen niet dat de ondernemingsraad akkoord is gegaan zonder er garanties voor de groep werknemers tegenover te stellen. Zowel FNV Bondgenoten als vakbond De Unie zijn van mening dat hen het mes op de keel wordt gezet.

'Normale salarissen gepakt'

De FNV noemt de gang van zaken onfatsoenlijk. “Het gaat hier om hele normale salarissen waar zogenaamd vrijwillig 10 procent van wordt gevraagd. Deze 400 werknemers kunnen geen kant op. Hoe durft het bestuur dit te vragen als je zelf niets inlevert. Onfatsoenlijk. Op deze manier kun je als werknemer geen kant op", vindt FNV-bestuurder Bob Bolte, die grote IT-bedrijven in zijn portefeuille heeft.

Dienstverlener Capgemini is echter geen vakbondsbedrijf. Grote ICT-bedrijven sluiten veelal een eigen cao af met werknemers. Daarnaast werken veel bedrijven met individuele arbeidsovereenkomsten of hebben afspraken gemaakt met de ondernemingsraad.

Zoals ook Capgemini, dat het recht heeft om dergelijke loonsverlaging te vragen aan werknemers. FNV Bondgenoten ziet dan ook veel werk weggelegd voor hun juristen. De FNV telt 200 juristen, die een adviserende rol kunnen vervullen.

Bolte zelf adviseert de 400 werknemers dan ook om massaal nee te zeggen tegen het verzoek. "Dat is in 2009 al eens voorgevallen bij HP, toen werknemers gezamenlijk nee hebben gezegd tegen een soortgelijk verzoek."

Verkapte ontslagronde

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie, dat een goede positie zegt te hebben bij de bewuste groep Capgemini-werknemers, spreekt van een verkapte ontslagronde. “Werkgevers zoeken naar een manier om te bezuinigen, terwijl ze spreken van scheefgroei en niet productieve werknemers. Zij moeten dit niet afwentelen op oudere werknemers. Het is beter te investeren in scholing. Dit is op deze manier een verkapte ontslagronde."

Volgens Bolte hadden Capgemini en Ordina hier dan ook op kunnen anticiperen. “Ik weet dat deze mensen bij Capgemini zelf aan de bel hebben getrokken voor bijscholing. Vervolgens krijgen zij keer op keer te horen dat hier geen budget en tijd voor is. Nu wordt dit gebruikt als reden tot inleveren. Het gaat bovendien grotendeels om werknemers afkomstig van Getronics, die al 5 jaar op een nullijn zitten."

Geen garanties

De bonden begrijpen dat er in deze tijden gesproken kan worden over loonsverlaging of demotie, maar zien dit als een onderdeel van een langer proces waarin de lonen van hoog tot laag worden vastgelegd. Daar moeten dan garanties, zoals in dit geval banenbehoud, tegenover staan. Nu zien zij het als aannemelijk dat een werknemer na het accepteren van een loonsverlaging, alsnog ontslagen wordt.

Castelein benadrukt de mogelijke gevolgen in andere sectoren. “Wat ik niet goed begrijp is dat de ondernemingsraad hiermee akkoord is gegaan. Hiermee kan Capgemini als voorbeeld dienen voor veel andere ICT-bedrijven, en ook voor bedrijven in andere sectoren. Ik denk dat veel werkgevers de krant vanmorgen met een glimlach hebben opengeslagen."