Gebeurt dit niet dan komen er acties, laten vakbonden FNV, CNV, De Unie en Qlix IT in een schrijven weten. De cao-onderhandelingen liepen eerder dit jaar vast toen de voorgestelde loonsverhoging door negentig procent van de vakbondsleden werd afgewezen.

De bonden namen geen genoegen met de doorgevoerde gemiddelde loonsverhoging van 4,5 procent. De minimale verhoging was maar twee procent voor iedere werknemer. Dat is te weinig, vinden de bonden die een minimale verhoging van 3,5 procent voor iedere goed functionerende werknemer eisen. Tot nu toe kwam Atos Origin de bonden niet tegemoet.

Onbegrijpelijk

De vakbonden vinden het onbegrijpelijk dat Atos Origin volhardt in zijn starre houding. Volgens de bonden zijn de bedrijfsresultaten goed en 'de werkgever zou er goed aan doen om te investeren in de werknemers'. Een minimale loonsverhoging van twee procent zou te weinig zijn om werknemers te binden aan Atos Origin.

De bonden, die al eerder met acties dreigden, zeggen dat het deze keer menens is. Wat voor een acties er precies volgen als er niet voldaan wordt aan de eisen willen de bonden nog niet bekend maken. "Het is op dit moment moeilijk om dat in details uit te leggen", zegt Nevin Demirtas, bestuurder van FNV Bondgenoten. Ze wil ook niet in detail treden omdat het ultimatum nog loopt. "Het zou een beetje voorbarig zijn om dingen te gaan roepen en de werkgever komt morgen met een voorstel."

Voorlopig geen stakingen

Het is niet de bedoeling dat er meteen gestaakt gaat worden. "We gaan het een beetje opvoeren", aldus Demirtas. Ook Harrie de Vaan, bestuurder van CNV Dienstenbond wil niet veel kwijt over de eventuele acties: "Het moet natuurlijk een beetje een verrassing blijven." Maar ook hij sluit stakingen niet uit. "Hoe we het gaan opbouwen en wat we gaan doen dat zien we wel tegen die tijd."

Volgens Mark Capel, bestuurder van Qlix IT moet bij de eerste acties gedacht worden aan een demonstratieve lunchbijeenkomst. "Maar er zijn nog heel veel meer dingen waarmee je druk kan uitoefenen op een werkgever en een signaal kan laten horen zonder dat dat direct klanten schaadt, of de werkgever zou schaden".

Onduidelijkheid

Woordvoerster Erika Prins van Atos Origin verkeert in de vooronderstelling dat er vorige week afspraken zijn gemaakt met de bonden om de cao-onderhandelingen te hervatten. Later nuanceert ze dit: "Vorige week hebben wij gereageerd op de brief die verstuurd is waarin wij vragen om een afspraak om het overleg te hervatten."

Volgens De Vaan klopt dit. Maar volgens hem wilde Atos niet over het minimumloon praten maar alleen over de beloningssystematiek. "Maar het belangrijkste onderdeel, het loon, daarvan zeggen ze dat er geen bewegingsruimte in zit." Als er niet over het minimumloon gepraat kan worden kan er volgens De Vaan net zo goed niet gepraat worden.

Officieel laat Atos weten 'in beraad' te zijn.

Capel: "Wij hebben vorige week een voorultimatum gesteld. We hebben ze nog een keer een kans gegeven. Nu dus het ultimatum." Daarmee krijgt Atos van de bonden nog 'één keer serieus de kans om op het voorstel in te gaan'.

Het ultimatum loopt dinsdag 25 maart om 18.00 uur af. Als er dan niet voldaan wordt aan de eisen wordt de werkgever op een andere manier onder druk gezet.

Voor het personeel is er een website in het leven geroepen. Iedereen wordt op de hoogte gehouden op de site: eengoedecaovooratosorigin.nl.