Het Korpsbeheerdersberaad (KBB) stelt voor de slepende problemen met de ict van de politie op te lossen door de bestaande computersystemen compleet te vervangen en over te stappen op een nieuw Datacenter Politie Nederland, waarin de politie ict centraal wordt beheerd in plaats van dat in een zevental aparte datacentra te doen.

De korpsbeheerders hebben dit plan voorgelegd aan minister Opstelten van Veilgheid en Justitie. Ze kwamen tot de conclusie dat dit het best idee is na een onderzoek dat door onderzoeksbureau HEC is uitgevoerd naar de vtsPN, de geplaagde organisatie op dit moment de ict van de politie regelt.

De vtsPN beheert de ict van circa 55.000 politiebeambten in Nederland. Sinds 2009 ligt de organisatie zwaar onder vuur. De vtsPN was topzwaar van externen, die soms ver boven de Balkenende-norm verdienden. Maar de duurbetaalde managers kregen geen grip op de situatie. Sterker nog, het vernieuwde invoersysteem van ondermeer processen verbaal (BVH) leidde tot veel protest, minder ingevoerde data en gigantische storingen.

'Gaat duizenden banen kosten'

Na verschillende mislukte operaties wil de politietop helemaal af van de huidige ict-wirwar en met een schone lei opnieuw beginnen. Probleem bij de voorgestelde vernieuwing is dat er geen budget over is om die door te voeren, dus moet vernieuwing komen uit ander al bestaand budget.

Dat is tegen het zere been van politiebond ACP. “Er moet iets veranderen, maar dit is een slecht voorstel. De verantwoordelijkheid wordt nu volledig afgeschoven op de politie”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op de site van de bond.

Van de Kamp vindt dat de Korpsbeheerders een andere oplossing moeten vinden, vooral ook omdat zij zelf de vtsPN hebben bedacht. "Nu het blijkt dat deze systemen niet werken, mag de sector opeens de portemonnee trekken om deze te vervangen. Het gaat daarbij om honderden miljoenen euro’s die betaald moet worden uit de reguliere begroting. Dit gaat niet alleen duizenden banen kosten, maar draagt ook nog eens niet bij aan het perspectief op de langere termijn”, aldus Van de Kamp.

Kamervragen

Volgens de bond blijft er op deze manier geen geld over om echte problemen op te lossen. Er komt minder blauw op straat en ook de CAO komt op de tocht te staan. De bond noemt het voorstel dan ook onacceptabel. Volgens Van de Kamp maken de korpsbeheerders "plannen voor de bühne" en snapt de top niet wat er werkelijk speelt binnen de politie.

Opstelten heeft nog niet gereageerd op het voorstel. De VVD stelde wel al Kamervragen over de kwestie. De partij is blij dat er "eindelijk klare taal wordt gesproken over de ICT-voorzieningen van de politie". Wel wordt er aan de minister gevraagd wat de gevolgen zijn voor de dagelijks politiepraktijk als de plannen worden uitgevoerd.