- Elke vrijdag kan je tussen 12 en 13 uur in Frituur Victoria luisteren naar Studio Brussel's vaste stripman Erik Lesire. Je kunt zijn recensies lezen op de fraaie site van de Leuvense stripwinkel Het Besloten Land. http://www.hbl.be/ - Wie van pétanque houdt kan zich zelfs in Nieuwegein de koning te rijk voelen. http://www.pen.nl/nieuwegein/recreati/sport/petanque/ - Ierland is de bakermat van het christendom in Europa en van de computerindustrie in dit werelddeel. Om in deze vastenperiode toch nog een stichtelijke woord kwijt te kunnen hebben een paar slimme Jezuïeten deze combinatie aangegrepen om een dagelijks ververste pagina met gebed en meditatie op het wereldwijde web te plaatsen. http://www.jesuit.ie/prayer - Desi Bouterse, Adviseur van Staat, is de spreekbuis van de NPD. En die NPD heeft via het web weer een spreekbuis, met RealAudio, voor Bouta ingericht. http://www1.sr.net/~t100353/ndp.htm - Voor Cyber Kids: Bassie en Adriaan blinken erin uit om via elk medium hun slag te slaan. Dit koppel staat er garant voor dat veel mensen geen kinderen willen hebben. Misschien moet hun webhalte worden toegevoegd aan de dienstverlening die ongeschikte sites aan de kinderogen onttrekt. http://www.bassie-adriaan.nl/