Belangenvereniging Peer-to-Peer Investeerders Vereniging Nederland roept uitleners op de site op te stoppen met het inschrijven op leningen. Reden voor de boycot is een door de Boober-directie aangekondigde tariefsverhoging. Op Boober.nl hebben internetters elkaar in totaal twee miljoen euro uitgeleend tegen hogere rentes dan bij reguliere financiële instellingen.

Boober wil uitleners straks onder meer 10 procent over het rendement laten betalen. Nu is dat nog 1 procent over de leensom. Volgens de PIVN, een opgerichte belangenvereniging van Boober-gebruikers die geld uitlenen, betekent het dat leningen duurder zullen uitpakken waardoor de leden minder verdienen.

'Vooralsnog lijkt aan onze oproep te worden gehoor gegeven, en wordt slechts mondjesmaat geïnvesteerd, door mensen die nog geen lid zijn van de vereniging. Het is nog te vroeg om te zeggen wat het effect van deze investeringsstop zal zijn', stelt PIVN-secretaris Richard van den Toorn in een reactie aan Webwereld.

De PIVN vindt het nieuwe tariefsmodel 'illegaal'. 'Het is niet in lijn met de op dit moment van kracht zijnde gebruikersovereenkomsten. Daarin staat uitdrukkelijk vermeld dat alleen de kosten-percentages aangepast mogen worden, niet de wijze van tarifering', stelt de vereniging.

De PIVN is ook kwaad niet van tevoren te zijn ingelicht over de nieuwe tarieven van de p2p-leensite. 'Hiermee heeft Boober het onderlinge vertrouwen onnodig beschadigd, en de normen van het fatsoen overschreden.' Volgens Boober-directeur Guus Drijver heeft het bedrijf echter het recht haar voorwaarden aan te passen. De nieuwe tarieven gaan per direct in.

Volgens Drijver is de wijziging nodig, omdat de site vroeger in de looptijd van een lening meer geld wil ontvangen. De p2p-leensite kreeg met hogere kosten te maken. 'De implementatie van de procedures van de AFM en DNB kosten ons meer geld dan verwacht. Ook hebben we meer geld nodig voor debiteurenbeheer zodat we de kwaliteit goed kunnen handhaven', zegt Drijver tegen Webwereld.

Wanbetalers

Vooral bij de leningen aan consumenten met slechte creditratings gaan de tarieven omhoog. 'Daar gaat voor ons veel meer tijd en werk in zitten.' Dat komt omdat die mensen relatief vaker te laat of niet betalen. 'We hebben best wat mensen met betalingsachterstanden', erkent Drijver. 'Een aantal dossiers ligt bij de deurwaarder. Ik verwacht dat dat goed komt.'

De PIVN klaagt echter dat Boober 'al maanden faalt in het terugdringen van betalingsachterstanden' van de mensen die via de site geld hebben geleend. Ook zou een beloofde faillissementsconstructie nog zijn niet ingevoerd. Drijver kan geen percentages geven over wanbetalingen, maar ontkent dat de site in gevaar is. 'Het is bijvoorbeeld niet zo dat er leners zijn die nog helemaal niets hebben betaald.'

Overleg

Boober.nl raakte vorig jaar in een slepend juridisch conflict met de Autoriteit Financiële Markten. Nu die kwestie is opgelost, botst de p2p-leensite met de eigen gebruikers. Drijver verwacht er in nieuw overleg met de PIVN uit te kunnen komen. 'Er zijn hier en daar wat misverstanden. Ik vind het geen grote verhoging, slechts een verandering.'

Boober is opgezet als alternatief voor banken. Onlangs startte het Nederlandse bedrijf ook in Italië.