Hoe de actie precies wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk. Volgens het ANP gaat de actie het Rijk miljoenen kosten, omdat processen-verbaal niet worden verwerkt waardoor het Centraal Justitieel Incassobureau (het CJIB, die we allemaal zo goed kennen van die vriendelijke brieven in de bus) de boetes niet kan gaan innen.

De vraag rijst wel of het rechtstreeks toebrengen van schade door uitschakeling van eigendommen van je werkgever wettelijk wel mag. Ongetwijfeld hebben de bonden daarover nagedacht, maar voorstelbaar is wel dat de minister nog voor woensdag naar de rechter stapt op de actie te verbieden.