Volgens de Nederlandse Branchevereniging voor Internetproviders ( NLIP) stelt EMMA-nl ten onrechte dat beide partijen afspraken hebben gemaakt over het tegengaan van spam. EMMA-nl zou de uitspraken hebben gedaan bij monde van bestuurslid Sander van der Blonk tijdens een tafeldiscussie over spam. Volgens Van der Blonk zijn zijn uitspraken echter uit zijn verband gerukt, waardoor de boodschap verkeerd is overgekomen. Onder meer Planet Multimedia berichtte donderdag, naar aanleiding van de discussie, dat EMMA-nl diverse leden heeft, waaronder de NLIP. "De NLIP is absoluut geen lid van EMMA-nl", aldus Van der Blonk. "Ik denk dat dit door de aanwezigen verkeerd is opgepikt. Het berust dus allemaal op een misverstand."

Conceptvoorstel

"Met de NLIP hebben wij gepraat over de technische kant van het spamvraagstuk. Dit ligt nu als concept klaar, maar daar kan pas mee worden begonnen als er duidelijkheid is over of er wel of geen opt-in komt", aldus Van der Blonk. De NLIP bestrijdt echter dat het concept af is. "We hebben nu een concept-conceptvoorstel", aldus een woordvoerster van de branchevereniging. "Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt en wordt dan aan onze achterban voorgelegd." Wat EMMA-nl betreft is dit concept goed, licht Van der Blonk toe. "Als de NLIP hier nog verder aan wil sleutelen, dan is dat voor ons nieuwe informatie. Maar prima, dan pakken we het nog een keer op." De NLIP benadrukt overigens wel dat de branchevereniging en EMMA-nl voor `een groot deel op dezelfde lijn zitten'. "Wij willen hetzelfde, en met de nodige aanpassingen komen wij er echt wel uit. Pas dan sturen wij het naar onze achterban voor verder overleg", aldus de woordvoerster.