De kabelinternetaanbieder weigerde mee te werken aan de voor NLIP-leden verplichte klachten- en geschillenregeling. Opschorting is de zwaarste sanctie die de branchevereniging kan opleggen. Nog nooit eerder werd een lid geschorst.

A2000/UPC/Chello mag als gevolg van de uitspraak van het NLIP-bestuur gedurende de maand november niet het NLIP-keurmerk voeren. Het bedrijf is ook van de ledenlijst op de NLIP-website gehaald.

De Vereniging van Nederlandse Internet Providers fungeert bij klachten van klanten van internetproviders als beroepsinstantie. Als een klant meent dat zijn klacht niet naar behoren is behandeld door zijn ISP kan hij naar de NLIP stappen.

Begin dit jaar dienden enkele klanten van A2000 een klacht in bij de branchevereniging. De NLIP-geschillencommissie zocht daarop contact met A2000, dat inmiddels opereert onder de naam UPC Nederland. Tot verbazing van de commissieleden gaf A2000 geen thuis. "Er zijn brieven geschreven, er is gebeld en we hebben het op managementniveau geprobeerd," zegt Fred Eisner, voorzitter van de NLIP.

Toen bleek dat A2000 niet van plan was te reageren, heeft de geschillencommissie het bestuur voorgesteld de internetaanbieder te royeren. Het bestuur, waarin afgevaardigden van zes internetproviders zitten, volgde het voorstel van de commissie. Op dat besluit reageerde A2000/UPC/Chello wel, binnenkort vindt er overleg plaats tussen de ISP en het bestuur van de branchevereniging.

Volgens Eisner heeft het royeren vooral gevolgen voor UPC op de zakelijke internetmarkt. "Bedrijven doen graag zaken met een bij een brancheorganisatie aangesloten onderneming," zegt Eisner. "A2000/UPC/Chello is dat nu niet meer."

UPC was niet bereikbaar voor commentaar.