De gelegenheidcoalitie schrijft in een ‘brandbrief’ aan het ministerie van Justitie dat het concept-wetsvoorstel "leidt tot een disproportionele inperking van fundamentele rechten". Zij voorspellen misstanden. “Het Openbaar Ministerie zou hierdoor zonder tussenkomst van een rechter delen van websites en diensten kunnen blokkeren. Ook wordt het hierdoor moeilijker voor bijvoorbeeld klokkenluiders en journalisten om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken”, aldus de ondertekenaars.

Geen toetsing rechter meer

Eind juli presenteerde Justitie de omstreden plannen "ter versterking bestrijding computercriminaliteit". Het OM moet de de bevoegdheid krijgen om strafbare content zonder tussenkomst van de rechter van internet te laten verwijderen. Hiertoe zou Justitie hosters met dwangsommen kunnen dwingen.

Daarnaast stelt de overheid voor het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens strafbaar te maken. Ook moet het opnemen van gesprekken zonder toestemming verboden worden.

Informatievrijheid in gevaar

De ondertekenaars verzoeken het ministerie echter "met klem" alle drie de voorstellen te wijzigen of te schrappen. De officier van Justitie kan niet op eigen houtje content laten verwijderen en de voorafgaande toets door de rechter-commissaris moet dan ook blijven. Dit is cruciaal voor de rechtstaat, stellen de protesteerders.

Ten tweede zou het verbod om geheime of privé-informatie te publiceren een ‘chilling effect’ hebben op klokkenluiders en journalisten. Ook de uitbreiding van het opnameverbod van gesprekken is volgens de ondertekenaars van de zelfbenoemde brandbrief een veel te zwaar middel, dat mogelijk journalisten criminaliseert.

De oproep is een reactie op de formele consultatieronde van Justitie op dit voorstel. Onder de ondertekenaars bevinden zich burgerrechtenorganisaties Bits of Freedom en Stichting Vrijschrift, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), twee hostingbrancheorganisaties (DHPA en ISPconnect) en twintig hoogleraren. De consultatie duurt tot eind september.

Hosters kwaad

Kort na bekendmaking van het voorstel reageerde de hostingbranche al furieus op de plannen. Hosters vinden dat de met pijn en moeite tot stand gekomen Gedragscode Notice en Takedown (NTD) door Justitie wordt misbruikt voor nieuwe, strenge wetgeving.