In Nederland mag het momenteel dan stil zijn rondom deze vorm van breedband, in andere landen wordt er druk geëxperimenteerd. Het Australische energiebedrijf Energy Australia heeft een drie maanden durende pilot met succes afgesloten. De reacties van de testers zijn `overweldigend positief', aldus het bedrijf. Een woordvoerder benadrukt echter dat er nog een lange weg te gaan is voordat een dergelijke dienst commercieel op de markt wordt gebracht. Het is de bedoeling dat de technologie aan de `last mile' leunt op BPL (Broadband over Powerlines) en dat deze voor de rest voor zover mogelijk gebruikmaakt van geavanceerde glasvezelnetwerken. Een van de problemen bij een daadwerkelijke lancering is dat het nog wachten is op een brede standaardisering. Een ander probleem in Australië is dat er nog geen toestemming is van de toezichthoudende instantie Australian Communications Authority. Ook Nederland is niet onbekend met het fenomeen. In november 2001 startte Nuon een proef in Arnhem. In mei 2003 besloot de energieleverancier echter de proeven te staken. De technologie zou te veel beperkingen kennen. Begin dit jaar riep de Europese Commissie een speciaal project in het leven voor internet via het stopcontact. Nederlandse bedrijven of instellingen doen evenwel niet mee met de pilot.