Bestuursvoorzitter Scheepbouwer wil naar eigen zeggen aan personeel en bonden zichtbaar maken dat het hem ernst is met het creëren van werkgelegenheid. Zijn vastgestelde bonus van 500.000 euro per jaar wil hij inleveren op voorwaarde dat KPN dat geld in een initiatief steekt om nieuwe breedbandtoepassingen te ontwikkelen. Er zal daarvoor een team van specialisten worden gevormd. Zij gaan wereldwijd speuren naar nieuwe mogelijkheden. Dit naast de al genomen initiatieven als Deltaplan Glas en het aanbod om alle scholen in Nederland gratis op breedband aan te sluiten.

Andere regelingen

Naast het `vrijwillig' inleveren van de vaste bonus van 500.000 euro per jaar zal Scheepbouwer ook afstand nemen van een aantal andere aantrekkelijke regelingen, zo heeft KPN zondag bekendgemaakt. Zo had de topman eerder bedongen dat hij tot zijn 61e inkomen zou blijven ontvangen als KPN in andere handen zou komen en hij verplicht moet vertrekken. Ook het concurrentiebeding dat hem recht gaf op een extra jaarinkomen komt te vervallen. Deze twee regelingen hadden een totale potentiële waarde van zo'n elf miljoen euro. Abvakabo FNV – dat veel leden onder het KPN-personeel heeft – had grote moeite met de beloningsstructuur van de KPN-top.

Gouden handdruk

Bovendien is afgesproken dat de ondernemingsraad voortaan vooraf inzage krijgt bij veranderingen in de beloningsstructuur voor de leden van de raad van bestuur. Tot slot wordt de vertrekpremie voor de voorzitter en leden van de raad van bestuur vastgesteld in overeenstemming met de Code Tabaksblat. De vakbond beschouwde de huidige, veel ruimere regeling van KPN als een `gouden handdruk bij falen'. Het telecomconcern denkt met de aanpassingen `enkele grote beletsels' uit de weg te hebben geruimd. Verder zegt KPN zelf ook de totale loonsom de komende jaren willen te beheersen vanwege de toenemende druk op de werkgelegenheid. "Dat is goed voor iedereen. We moeten in dit land onze energie steken in de toekomst en niet in het verleden blijven hangen", zo besluit Scheepbouwer in een verklaring, verwijzend naar de eerdere commotie over zijn beloningspakket uit 2001. Ook de riante handdruk van oud-topman Paul Smits kwam destijds zwaar onder vuur te liggen.