Dit blijkt uit een verkennend marktonderzoek naar breedbandtoepassingen voor consumenten door consultancybureau KPMG. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform Nederland Breed - een initiatief van de Nederlandse kabelsector - en wordt donderdag tijdens een congres over online maatschappelijke dienstverlening gepresenteerd. In totaal hebben de onderzoekers vijftien breedbandprojecten in de sectoren zorg, onderwijs, ouderenzorg en veiligheid onder de loep genomen. Uit gesprekken met de projectleiders van de diverse projecten blijkt dat de ontwikkelde breedbandtoepassingen het stadium van pilot nog nauwelijks zijn ontgroeid. Ook blijken de projecten maar moeilijk door te kunnen groeien naar landelijk niveau. KPMG zegt bij de voorbereidingen voor het onderzoek zelfs moeite te hebben gehad met het vinden van relevante breedbandtoepassingen voor consumenten. Dit bleek met name te komen doordat er weinig tot geen landelijke projecten zijn, maar alle initiatieven een lokaal karakter hebben. Het opzetten van de bestaande lokale initiatieven bleek ook niet zonder slag of stoot te gaan. Dit komt onder meer doordat de zorg bijvoorbeeld alles liever bij het oude laat, zo constateren de onderzoekers. Daarentegen staat het onderwijs te springen om nieuwe innovatieve concepten, maar lopen leerkrachten die iets van de grond willen tillen tegen de grenzen van de huidige systemen aan. "Er is simpelweg geen content op internet beschikbaar om onderwijs langs een andere weg vorm te geven", zo schrijven de onderzoekers. "Het gebruik van lesboeken volgens de standaardleermethoden is volledig ingesleten in de Nederlandse onderwijswereld." Ook de andere sectoren kennen ieder hun eigen obstakels die de opkomst van breedbandtoepassingen remmen. De onderzoekers constateren dan ook lijdzaam dat het eigenlijk een kwestie van vallen en opstaan is.