Illegaal downloaden is niet hetzelfde als stelen, wat onze hersenen betreft. Het stelen van objecten wordt in ons brein heel anders verwerkt dan bij piraterij van digitale media. 'Traditionele diefstal' wordt emotioneel geëvalueerd en daarom voel je je sneller schuldig. Bij downloaden is daar minder sprake van.

De actie van het stelen van tastbare objecten ("je steelt geen auto, je steelt geen tasjes") wordt verwerkt in de orbifrontale cortex. Dat is het deel van de hersenen waar gevoelsmatige beslissingen worden genomen. Neurowetenschappers vermoeden dat hier beloningsfeedback plaatsvindt en emotionele prikkels worden geëvalueerd. Het is daarmee ook het deel waarin schuldgevoel ontstaat.

Beschikbaarheid en pakkans

Maar de hersenen verwerken informatie over onstoffelijke materialen, zoals mp3's en digitale media, niet zo gericht. Hersenscans wezen uit dat als mensen nadenken over piraterij die informatie wordt verwerkt door allerlei verschillende gebieden, zonder deze geconcentreerde activiteit in de orbifrontale cortex.

De onderzoekers vermoedden aanvankelijk dat downloaden anders wordt behandeld dan het stelen van een auto vanwege factoren als beschikbaarheid van het gewenste materiaal of de pakkans. Na de scans concluderen dat onze hersenen moeite hebben met het voorstellen van onstoffelijke materialen en eventuele emotionele/morele factoren daarom minder gewicht krijgen.