Stichting Brein gooit de knuppel in het hoenderhok. De piraterijbestrijder stelt in een reactie op het woensdag gehouden Kamerdebat dat als er geen wettelijk downloadverbod komt, inclusief de mogelijkheid om illegale sites te blokkeren, rechthebbenden dan hun pijlen zullen richten op individuele filesharers.

Uploaders vervolgen

“Als downloaden uit evident illegale bron niet onrechtmatig wordt en de toegang tot sites die illegaal downloaden faciliteren niet geblokkeerd mag worden, dan zit er voor rechthebbenden die hun recht willen handhaven niets anders op dan de huidige wetgeving gebruiken voor het privaatrechtelijk vervolgen van individuele gebruikers die illegaal uploaden", schrijft Brein.

Met de huidige wet is uploaden verboden, maar downloaden uit illegale bron niet. Dat downloaden wordt namelijk verdisconteerd middels de thuiskopieheffing. Die positie is in Europa redelijk uniek, in de meeste andere landen is downloaden uit illegale bron wel verboden.

Aanpak grote vissen

Brein heeft toch nog toe altijd gesteld individuele filesharers met rust te laten. Het gaat Brein immers om de grote vissen, de grootschalige aanbieders en faciliteerders.

Maar die grote vissen kunnen met de huidige wetten al worden aangepakt, zo heeft Brein zelf de afgelopen jaren in de rechtszaal bewezen. De stichting heeft de afgelopen jaren onder meer Mininova, Shareconnector, verschillende usenet-fora en usenet provider News Service Europe via de rechter op de knieën gekregen.

Uploaden vaak onbewust

D66-Kamerlid Kees Verhoeven reageert dan ook afwijzend op de verklaring van Brein. “D66 is tegen het gebruik van content zonder dat makers betaald worden, maar het is absoluut de verkeerde weg om individuele gebruikers aan te pakken. Dat uploaden gebeurt namelijk in veel gevallen onbewust, dus dat moet je niet gaan criminaliseren. Brein moet niet denken oh, uploaden is illegaal dus we gaan gebruikers aanpakken. Ze zijn defensief en zoeken daarin de uitersten op. Dat is niet goed. Dus als ze individuele gebruikers gaan aanpakken zal de Kamer reageren en onmogelijk maken wat Brein wil."

Verkeerde mentaliteit

Volgens Verhoeven kan de contentindustrie beter een positieve, offensieve mentaliteit omarmen. “Brein en de contentindustrie moeten rekening houden met de Kamer en die is duidelijk: geen downloadverbod. Het antwoord ligt in innovatie en het uitbreiden van het legale aanbod, evenals het versterken van het auteurscontractenrecht en het toezicht op de cbo's [collectieve beheersorganisaties, red.]. Het blijkt eens te meer dat organisaties als Brein en Buma erg ver af staan van de daadwerkelijke makers. Die zijn namelijk ook tegen het downloadverbod."

Onwenselijk scenario

Brein-directeur Tim Kuik ontkent desgevraagd dat er sprake is van een dreigement. "Het is een scenario dat wij ook onwenselijk achten, zoals iedereen", aldus Kuik tegen Webwereld.

Brein wil ermee de noodklok luiden. Het verbod op downloaden uit illegale bron is noodzakelijk omdat steeds meer grote partijen die piraterij faciliteren stellen dat zij alleen downloaden faciliteren, en dus juridisch steeds moeilijker zijn aan te pakken.

Als de aanpassing in de regelgeving er niet komt, blijft op termijn het aanpakken van individuele uploaders de enige mogelijkheid voor rechthebbenden om te handhaven, stelt Kuik.