Stichting BREIN gaat in beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter. Die besloot eerder deze week dat de ING geen persoonsgegevens hoeft te verstrekken van de gemachtigde voor een bankrekening die voor de site FTD World wordt gebruikt.

BREIN noemt het irrelevant dat “de anonieme illegale” site ook zonder de bank kan bestaan en spant een nieuwe rechtszaak aan, zo bevestigt de voor BREIN pleitende advocaat Dirk Visser aan Webwereld. De auteursrechtenorganisatie wil alsnog weten wie er toegang hadden tot de bewuste ING-rekening en waar op welke plekken er geld is opgenomen.

Rekeninghouder blijkt 86-jarige Surinaamse

FTD World is de opvolger van Usenet-platform FTD, dat een eerdere juridische oorlog met BREIN niet overleefde. De website biedt ‘spots’ aan voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. De domeinnaamregistratie – bij een Russische hostingprovider - blijkt vervalst, en leidt naar een 86-jarige vrouw die in 2009 is verhuisd naar Suriname.

BREIN richt daarom zijn pijlen op het wel bestaande ING-bankrekeningnummer van de site. De stichting eiste verstrekken van alle identificerende gegevens van personen die gerechtigd of gevolmachtigd zijn voor de bewuste bankrekening, alsmede de plaatsen en tijdstippen van geldopnames en de rekeningnummer waarnaar geld is overgemaakt.

'Niet instrumenteel'

De ING houdt zich echter aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zo schreef het in een brief aan BREIN. De bank wilde niet verder gaan dan het bevestigen dat de rekeninghouder (de vrouw in Suriname) iemand heeft gemachtigd op haar rekening, dat er enkele geldopnames en betalingen zijn verricht en dat er tussen eind december 2012 en februari 2013 geen overschrijvingen zijn gedaan naar andere rekening. BREIN spande vervolgens het kort geding aan.

De bank betoogde in rechtszaal dat zij niet “instrumenteel” is geweest bij het plegen van de beweerde auteursrechtinbreuken door FTD World of het faciliteren hiervan. BREIN wees in de rechtszaal op eerdere uitspraken waarin hostingproviders en ISP’s wel persoonsgegevens van verantwoordelijken achter piratensites moesten prijsgeven na een juridische vordering.

BREIN verliest

Dat argument houdt echter geen stand voor een bank. De voorzieningenrechter in Amsterdam wees dinsdag in een kort geding de vordering van BREIN af. Er is volgens de rechter “geen relatie tussen ING Bank en de auteursrechtinbreuk, terwijl er wel een relatie is tussen een internet service provider of hostingprovider en de auteursrechtinbreuk”, leest het vonnis. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep staat gepland.