De rechter voorkwam maandag in een kort geding dat torrentsite The Pirate Bay wordt afgesloten voor alle Ziggo-abonnees. De rechter stelt in het vonnis wel dat de aanpak van individuele downloaders minder verstrekkend is dan het afsluiten van een site voor alle abonnees. Daar had Brein eerder aan moeten denken dan een volledige blokkade. Anti-piraterijstichting Brein beschikt immers over gegevens van downloaders. "Wij kunnen inderdaad ip-adressen gaan verzamelen", zegt Tim Kuik, woordvoerder van Brein.

Kuik benadrukt ook dat de rechter The Pirate Bay verboden heeft in Nederland. Hij vraagt zich af waarom een site die toch uit de lucht moet niet geblokkeerd kan worden door de providers. Daarom is hij het ook niet eens met het vonnis.

Het verzamelen van persoonlijke data door Brein is in 2004 goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. "Het CBP is van oordeel dat de verwerking van persoonsgegevens in het ‘anti-piraterijdatabestand’ van Stichting Brein in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)", liet de privacywaakhond destijds weten.

2000 euro

Brein heeft volgens het CBP een "gerechtvaardigd belang" om voor de organisaties die de stichting vertegenwoordigt persoonsgegevens te vergaren. "Er dienen echter wel voldoende waarborgen aanwezig te zijn om eventueel misbruik van de gegevens te voorkomen", stelt het CBP.

Kuik laat weten dat Brein zich nog beraadt over het aanpakken van individuele downloaders. "Maar dat is wel wat de rechter eigenlijk zegt dat we moeten doen." Hij verwijst naar een model dat wordt gebruikt in Duitsland. Daar worden via de providers NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van downloaders opgevraagd en vervolgens wordt er meestal geschikt. "Dat gaat om bedragen die zo rond de 2000 euro liggen." Daar moet eerder aan gedacht worden dan de exorbitant hoge Amerikaanse claims van bijvoorbeeld 2 miljoen dollar voor het downloaden van 24 liedjes via Kazaa.

NAW-gegevens

Providers zijn niet verplicht om persoonsgegevens aan Brein te verstrekken, zo bepaalde de rechter in 2006. Ziggo laat weten niet zonder slag of stoot NAW-gegevens beschikbaar te stellen aan Brein, en maakt zich zorgen om de discussies die op verschillende fora gaande zijn waarin dit wel wordt gesuggereerd. "Dit is absoluut niet waar! Ziggo stelt adresgegevens alleen beschikbaar als zij daartoe gedwongen wordt door een rechter of door Justitie", aldus een woordvoerder van Ziggo.

Kuik vindt op zijn beurt de opstelling van Ziggo nogal vreemd. Volgens hem wilde de provider eerst absoluut geen NAW-gegevens delen, terwijl tijdens de provider tijdens het kort geding bekendmaakte ín principe bereid te zijn' NAW-gegevens te delen. "Een beetje draaikonterij eigenlijk", concludeert Kuik.

Hoger beroep

Wel benadrukt Kuik dat de focus van de strijd tegen piraterij blijft liggen op het aanpakken van de aanbieders. Mochten er individuele downloaders worden aangepakt dan kan dit wel op korte termijn gebeuren. "We zouden er bijvoorbeeld eens mee kunnen beginnen tijdens de lopende procedures."

Brein is van plan om in hoger beroep te gaan tegen de meest recente uitspraak. Er loopt sinds de start van het kort geding ook een bodemprocedure tegen Ziggo, en omdat XS4ALL zich gevoegd heeft bij de zaak is die procedure ook tegen die provider opgestart.