De twee organisaties zullen zich met name richten op voorlichting, controle uitvoering en handhaving van de thuiskopiewetgeving. Hierbij zullen onder meer controles worden uitgevoerd op beurzen. "Op beurzen worden veel blanco dragers aangeboden waarvoor geen thuiskopievergoeding is afgedragen, veelal door buitenlandse handelaren", licht Tim Kuik van Stichting Brein toe. "Verkopers moeten kunnen bewijzen dat de heffing is betaald. Als dit niet het geval is, krijgt de handelaar de mogelijkheid een regeling te treffen en de heffing alsnog te betalen. Als diezelfde handelaar dan nog een keer wordt betrapt, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen."