De tarieven voor het versturen van brieven tot 20 gram worden per 1 januari 2007 verhoogd van 39 cent tot 44 cent. De prijswijziging is nodig omdat TNT (voorheen TPG Post) tot 2012 een 'volumedaling van het aantal poststukken' verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van e-mail en door toenemende concurrentie. Het is volgens het postbedrijf de eerste tariefsverhoging sinds vijfenhalf jaar.

Per jaar geeft een gemiddeld huishouden ongeveer 26 euro uit aan postzaken (postzegels, kerstpost, internationale zendingen en pakketten). De aangekondigde tariefwijziging leidt tot een gemiddelde stijging op deze uitgaven van minder dan 2 euro per gezin per jaar, zo heeft TNT berekend.

Vanwege de verwachte volumedaling, kondigde TPG Post eerder al een reorganisatie aan. In de periode 2000-2006 zijn bij TPG Post 9.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Op dit moment denkt TNT in overleg met vakorganisaties en de medezeggenschapsraad na over aanvullende kostenbesparingen, aldus het bedrijf.

Naast de tariefsverhoging voor brieven tot 20 gram worden nog meer tarieven gewijzigd. Zo wordt onder meer het tarief voor brieven van 500 gram tot 3000 gram per 1 januari juist verlaagd tot 2,64 euro.

De nieuwe postzegels met de 44 cent-prijs zijn vanaf 11 december verkrijgbaar. Mensen die de 39-cent postzegel willen gebruiken, dienen vanaf volgend jaar vijf cent aan postzegels bij te plakken.