De boodschap van minister Brinkhorst van Economische Zaken is duidelijk: het is tijd voor verandering. "De economie moet veranderen van structuur en koers", aldus Brinkhorst woensdag tijdens het zesde eNederland Congres in Zeist. "We dreigen een land van tussenhandelaren en dozensjouwers te worden. Daarmee raken we vroeg of laat aan lager wal. Het antwoord ligt in een ingrijpende verandering van onze economie en ict is daarbij van cruciaal belang." Volgens Brinkhorst, als minister van EZ verantwoordelijk voor het it-beleid van de Nederlandse overheid, staat de positie van ons land als ict-land onder druk. "We staan nog steeds sterk als het gaat om de beschikbaarheid van ict. 70 Procent van de huishoudens heeft toegang tot internet. Breedband rukt op en ook mobiel internet heeft inmiddels voet aan de grond." Op het vlak van diensten en het gebruik hiervan doet Nederland het echter minder goed. "We blijven achter in het gebruik van ict voor transacties, e-commerce en de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens. We moeten dus zorgen voor betere diensten."

Actieplan eEuropa

Een eerste aanzet voor deze verbeterde diensten zegt de minister te hebben genomen met de zogenoemde ict-agenda. "Mijn doel is dat Nederland aantoonbaar beter gaat presteren met ict en in 2007 weer tot de top van Europe behoort." Hoewel de nieuwe ict-agenda van het kabinet nog niet is gepubliceerd, heeft de minister wel een tipje van de sluier opgelicht. "De agenda is bedoeld om de economische kracht, de concurrentiepositie van Nederland en de publieke dienstverlening te verbeteren. Centrale vraag daarbij is hoe we de mogelijkheden die ict biedt, beter gaan benutten."

Spam

Tijdens zijn toespraak heeft Brinkhorst echter meer gedaan dan alleen koffiedik kijken. Hij deed ook enkele beloftes. "Waar kunt u mij op afrekenen", zo vroeg Brinkhorst aan het publiek, waarna hij zelf het antwoord gaf. "Dat EZ de consument blijft beschermen." De minister hoopt dit te bewerkstelligen met richtlijnen voor elektronische handel en spam. Ook benadrukte Brinkhorst dat de overheid in 2007 65 procent van haar dienstverlening online moet aanbieden. "Er is ontzettend veel mogelijk, maar dat moeten we wel willen en vooral doen. Het woord agenda betekent niets anders dan de dingen die gedaan moeten worden."