De minister was samen met de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gekomen om verdere tekst en uitleg te geven over de gang van zaken bij de Europese raad van ministers. Daar werd de ontwerprichtlijn voor softwarepatenten maandag als hamerstuk afgewerkt. De LPF en de linkse fracties vielen over de manier waarop Brinkhorst de motie-Gerkens heeft uitgevoerd. "Er blijft een indruk hangen dat de motie erg minimaal is uitgevoerd", zei het LPF-kamerlid Kraneveldt. "De Denen doen een slap voorstel en de minister heeft daarop slap gereageerd", stelde van Dam (PvdA) vast. De minister kon die conclusie niet delen. "De Nederlandse regering heeft volstrekt volgens de letter van de motie gehandeld." Hij benadrukte dan ook dat Nederland Denemarken zou hebben gesteund als het op een stemming was aangekomen. Brinkhorst was ook van mening dat het parlement zich te laat met de gang van zaken was gaan bemoeien. "Alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – hebben collectief boter op het hoofd."

Procedureel gestampvoet

Het D66-kamerlid Bakker begreep niet echt waarom er nou weer over de gang van zaken gedebatteerd moest worden en vond het vooral 'procedureel gestampvoet'. Daarbij maakte hij ondubbelzinnig duidelijk hij bij een volgend debat niet meer meedoet, omdat de plaat inmiddels grijs gedraaid is. Het was Bakker overigens opgevallen dat hij bestookt werd met berichten uit het 'kamp Gerkens', waarbij hij later aangaf te verwijzen naar de tegenstanders van de richtlijn. Het kamerlid was dan ook de mening toegedaan dat Arda Gerkens (SP) zelf een afweging moet maken. Voor de minister was de zaak niet zo ernstig en hij wees er ook op dat het in Brussel niet zo'n punt was. "Er was niemand die veel belangstelling voor het onderwerp had." Ook de rel met de Deense minister was niet zo ernstig als de media hadden doen geloven. Nadat Brinkhorst zijn ambtgenoot had uitgelegd wat 'voor het zingen de kerk uitgaan' betekent, was de lucht weer geklaard.

Motie van ongenoegen

Voor de linkse fracties was de gang van zaken alles behalve bevredigend en de parlementariërs trokken dan ook een andere conclusie. Het kamerlid Gerkens diende een motie in om namens Nederland protest aan te tekenen tegen de gang van zaken bij de raad van ministers. Kees Vendrik (GroenLinks) wees erop dat het foutief informeren van de Tweede Kamer het begin van de ellende was en dat dit gewoonlijk een doodzonde is. Hoewel de minister vorig jaar gematst was, ging hij niet ruimhartig met verzoeken van het parlement om. Het kamerlid Van Dam deelde de analyse van GroenLinks en kwam dan ook met een motie van ongenoegen. De kans een van de moties bij de stemming komende dinsdag een meerderheid halen is uiterst gering.