Dat is op te maken uit de antwoorden van minister Laurens Jan Brinkhorst op vragen van Tweede-Kamerlid Martijn van Dam (PvdA). Brinkhorst is het eens met de huidige wet waarin staat dat consumenten hun nummer kwijtraken als zij voor beëindiging van hun contract overstappen naar een andere telecomaanbieder. "Een consument en een aanbieder gaan een overeenkomst aan, waardoor wederzijdse rechten en plichten ontstaan", aldus Brinkhorst. De bewindsman is niet van plan om de wet aan te passen zodat nummerportabiliteit altijd gegarandeerd is. Wel wil Brinkhorst met de OPTA gaan kijken of een aanvulling of aanpassing van de regels voor nummerportabiliteit nodig is. De OPTA heeft aangegeven dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer aan het vereiste van beëindiging van de overeenkomst is voldaan. Onlangs pleitte het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in een rechtszaak tussen KPN en de OPTA ook al voor aanscherping van de wetgeving voor nummerportabiliteit.