De Britse All Party Parliamentary Internet Group (APIG) heeft maandag een rapport gepubliceerd over digitaal rechtenbeheer, drm. Eén van de aanbevelingen van de parlementaire denktank is dat het gebruik van drm niet wettelijk voorgeschreven moet worden.

Ook adviseert de APIG het gebruik van labels op geluidsdragers, die consumenten inlichten over de gebruikte drm-techniek. Verder zou de Britse communicatiewaakhond Ofcom richtlijnen moeten uitbrengen waarin producenten gewaarschuwd worden voor de mogelijke juridische gevolgen van het gebruik van drm-technieken.

Parlementslid en APIG-voorzitter Derek Wyatt verwijst naar het schandaal rondom Sony BMG, dat 15 miljoen cd's van een kopiëerbeveiliging voorzag die zichzelf onzichtbaar installeerde op pc's, moeilijk te verwijderen was en tot beveiligingsrisico's leidde.

Itunes

Een andere zorg van de APIG is de invloed die drm heeft op de handelsmarkt. Wyatt haalt hier Apple's Itunes als voorbeeld aan. De online muziekwinkel is niet in elk land even duur. Door gebruik te maken van drm wordt voorkomen dat klanten in een land waar Itunes relatief goedkoop is, de muziek weer doorverkopen in een 'duurder' land. Ook gebruikt Apple drm om ervoor te zorgen dat de Itunes-muziek alleen op Ipods is af te spelen.

Bij de APIG zijn nog geen Europese pogingen bekend om drm-gebruik wettelijk vast te leggen, maar verschillende producenten en uitgeefconcerns pleiten hiervoor. Voorstanders van drm menen dat illegaal kopiëren moet worden bestreden en dat het intellectueel eigendom beschemd dient te worden.

Tegenstanders van de digitale beveiliging vrezen dat de maatregelen rechtmatige eigenaren van muziek ernstig beperkt in het vrije gebruik ervan. Ook zou drm-technologie het archiveren en indexeren in bibliotheken bemoeilijken.

Lynne Bryndley, hoofd van de Britse Bibliotheek, verklaarde maandag op een persconferentie dat uitgeverijen het gebruik van hun werk steeds meer beperken en dat er een balans gevonden moet worden. Uitgeverijen zouden in het belang van het publieke erfgoed de strikte bewaking van de rechten soms moeten loslaten.

Het volledige rapport (.pdf-bestand) van de APIG is te lezen op de website van de groep.