De strenge internetwetgeving is onderdeel van de Digital Economy Bill, een groot wetsvoorstel dat onder andere gaat over bescherming van auteursrechten. Het voorstel wordt toegejuicht en ondersteund door de entertainmentindustrie omdat daarin geregeld wordt dat de rechter internetverbindingen van individuele illegale downloaders kan afsluiten.

YouTube op zwart?

In een ander deel van de wet wordt geregeld dat de Hoge Raad de macht krijgt websites te blokkeren indien die 'substantiële hoeveelheden' materiaal bevatten die auteursrechten schenden. Dit amendement, toegevoegd door de Liberal Democrats, is begin maart goedgekeurd, bericht The Guardian.

Dit zou kunnen betekenen dat een website als YouTube afgesloten wordt voor de Britten. De videosite van Google ligt al langer onder vuur van platenlabels en mediabedrijven voor het publiceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Snel door het Lagerhuis

Er wordt nu verwacht dat de controversiële wet na goedkeuring door het Hogerhuis snel door het Lagerhuis wordt geloodst. Zo kan de wet in werking treden voordat er nieuwe verkiezingen komen, bericht de BBC.

Voorvechters van internetvrijheid zijn fel tegen de wetgeving. De Open Rights Group is bang dat er veel websites verdwijnen na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving. De juridische kosten voor website-eigenaren zullen namelijk snel te hoog oplopen door claims van de entertainmentindustrie.

"Dit opent de deur voor enorm scheve verhoudingen in het voordeel van de grote auteursrechthoudende bedrijven", waarschuwt de organisatie in The Telegraph. Ook wordt er gevreesd dat wifi-hotspots afgesloten worden. De actiegroep houdt komende week een demonstratie in Londen en roept Britse burgers op mee te doen.

Tweede land

Bedrijven als British Telecom, Google en Facebook zijn ook tegen afsluiting van illegale filesharers. Die ondernemingen stellen voor om in plaats van een dergelijke vergaande maatregel bijvoorbeeld een boete te geven. Eerder deze maand werd er wel een clausule uit het wetsvoorstel geschrapt waarin was opgenomen dat ministers in de toekomst de online auteurswetten zonder een verder wetgevingsproces mogen aanpassen.

Als de wet wordt goedgekeurd, is Groot-Brittannië het tweede land in Europa waar internetgebruikers afgesloten kunnen worden van het internet. In Frankrijk is dit al mogelijk. De Nederlandse overheid heeft deze week benadrukt geen plannen te hebben in deze richting.