In Engeland hoeft de websurfer vaak geen maandelijkse vaste kosten aan een Internet Service Provider te betalen, maar alleen de telefoonkosten. Eerder gemaakte afspraken over de hoogte van dit bedrag kunnen wel eens snel heroverwogen worden, zo vindt de toezichhouder op de telefoontarieven: Oftel. Om het Internetverkeer te stimuleren is de afspraak gemaakt dat slechts 14 procent van de gemaakte belkosten ten gunste komen aan British Telecom. Het overgrote deel gaat naar de Internet Service Provider (ISP). Dit heeft geleid tot een zeer snelle groei van branchvreemde ISP's, zoals Toys-R-Us, Dixons met zijn dienst Freeserve of – zeer recent - supermarktketen Tesco. Deze bedrijven vragen geen abonnementskosten. Dit is voorlopig de trend in Engeland. Voormalige grote spelers als America Online hebben het onderspit moeten delven. Waarom zou je immers 30 gulden per maand betalen als je bij de plaatselijke super alleen de telefoonkosten hoeft te betalen? In de slechts vier maanden dat Dixons als ISP optreedt, is het bedrijf de grootste provider met al meer dan 900.000 klanten. Tesco verwacht er nog meer. De opzet om Engeland aan het internetten te krijgen, lijkt dus aardig gelukt. Maar de vraag is of British Telecom wel eerlijk bedeeld wordt. Oftel vreest van niet. Dixons heeft al verklaard dat het niet van plan is geld te vragen voor haar diensten, ook al worden de eerder gemaakte afspraken opengebroken. Analisten vrezen dat een drastische verhoging van de kosten voor de Internetter een belemmering voor de groei van het net betekent en dat Engeland zo nog verder achterop raakt bij de Verenigde Staten. Dixons lijkt van plan te zijn een verlies aan inkomsten op de koop toe te nemen omdat de zijn activiteit als ISP een goed marketinginstrument betekent.