Politiechef O'Conner geeft in de e-mails informatie over de jacht op de verkrachter en veiligheidsadviezen. Verzocht wordt om het mailbericht met zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes te delen. De politiechef zegt voor internet te hebben gekozen omdat hij op deze manier rechtstreeks kan communiceren met kinderen tussen de elf en de achtien jaar. Volgens de diender zijn jongeren voldoende vertrouwd met het medium waardoor de boodschap snel onder deze doelgroep kan worden verspreid, aldus de BBC. De afgelopen drie maanden zijn acht vrouwen door de aanrander verkracht.