De regering van Groot-Brittannië maakt hiervoor wetsvoorstellen op initiatief van Secretary of State Lord Mandelson, de bewindsvoerder voor 'Businness, Innovation and Skills' (BIS). Hij staat een hardere aanpak voor van auteursrechtenschendingen. Volgens het Britse dagblad The Independent volgt dit op uitgebreide lobby-activiteiten van film- en muziekbedrijven en van artiesten in die industrieën.

Opsporingsbevoegdheden

Met het 'plan-Mandelson' krijgt Ofcom, de Britse tegenhanger van de Opta, de bevoegdheid informatie te vergaren over downloaders. Internetproviders moeten die data aanleveren. Daarbij is het enerzijds de bedoeling dat internetgebruikers geanonimiseerd worden, maar anderzijds dat de Ofcom herhaaldelijke schending van auteursrechten aanpakt.

Illegaal downloaden zou bestraft worden met tragere internetverbindingen, algehele afsluiting en in het geval van hardleerse overtreders zelfs boetes tot een maximum van 50.000 Britse ponden (ruim 58.000 euro). De Ofcom moet hierbij waarschuwingen uitdelen aan de eigenaren van computers die worden gebruikt voor illegaal downloaden.

Ouders beboeten

De Noorse editie van ComputerWorld meldt dat Lord Mandelson zelfs voorstander is van het beboeten van ouders indien hun kinderen zich schuldig maken aan illegaal downloaden. Het Departement voor Businness, Innovation and Skills bevestigt tegenover ComputerWorld het bestaan van deze voorstellen. Deze zijn een reactie op zorgen dat de Britse overheid te weinig oog heeft voor het uitroeien van online-piraterij, aldus BIS.

Digital Britain-plan

Het Departement waar Lord Mandelson het bewind over voert, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ambitieuze Digital Britain-plan. Dat overheidsplan om het land digitaal voort te stuwen heeft eerder al kritiek gevangen voor het daarin opgenomen voorstel van een internetheffing. Die dient dan om de uitrol van breedband te financieren voor achterliggende gebieden.

Digital Britain wordt straks vergezeld van een Digital Economy Bill, waarvoor een consultatiedocument mede is vormgegeven door Lord Mandelson. In dat document, waarvan een vroege versie eerder al is uitgelekt, wordt de hardere aanpak van internetpiraten uiteengezet. Het wetsvoorstel zou meegenomen worden in de troonrede die de Britse koningin houdt vóór aanvang van het nieuwe parlementaire jaar.

Hadopi

In verschillende Europese landen wordt er hard gelobbyed voor het beboeten en/of verbannen van illegale downloaders. Het bekendste voorbeeld is het Franse 'plan-Sarkozy', ook wel Hadopi genoemd, dat voorziet in een internetban voor recidiverende piraten. Het voorstel is zowel door het Europees parlement als door de Franse Constitutionele Raad getorpedeerd. Sarkozy broedt sindsdien op een aangepast voorstel.

Het Nederlandse kabinet is tot zover niet van zins om de OPTA als piraterijwaakhond af te richten. Wel bepleitte de commissie Gerkens afgelopen juni voor het op termijn strafbaar stellen van downloaden uit illegale bron, al is dat voorlopig nog niet aan de orde.