Het ADSL-tarief in Groot-Brittannië is ongeveer 49 pond (170 gulden) per maand. Hiermee betalen ze het meest van de onderzochte landen. Oftel vergeleek de ADSL prijzen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Zweden. Nederland werd niet in het onderzoek meegenomen. In Frankrijk betaalt men 120 gulden. Duitsers zijn 105 gulden kwijt en in de Verenigde Staten is het gemiddelde 98 gulden. De Zweden zijn het goedkoopste uit met tachtig gulden, ze betalen hiermee minder dan de helft van de Britten. Ter vergelijking: de prijs in Nederland ligt rond de honderd gulden. Oftel verwacht dat de Europese prijzen zullen dalen als in de nog jonge markt meer concurrentie komt. Ze verwijzen naar de lagere prijzen in de Verenigde Staten waar al meer aanbieders met elkaar concurreren.