De Britse regering wil de 'archaïsche wet' die het thuiskopiëren verbiedt schrappen, zodat Britten voor eigen gebruik mediabestanden kunnen kopiëren, meldt The Guardian. Maar opmerkelijk genoeg komt daar geen heffing tegenover te staan, omdat de schade voor rechthebbenden door thuiskopiëren minimaal zou zijn.

Vernieuwing auteursrecht

Tot nog toe kent Groot-Brittannië geen thuiskopiestelsel. Er is geen heffing, maar ook geen zogenaamde exceptie. Dat betekent dus dat het overzetten van mediabestanden van de ene drager naar een andere, zoals het rippen van cd's tot mp3's, ook voor eigen gebruik, feitelijk illegaal is.

Toch doen miljoenen Britten het, zonder dat ze beseffen dat het verboden is. De overheid wil nu de auteurswet aanpassen aan het hedendaagse mediagebruik.

“Het in lijn brengen van de wet met de redelijke verwachtingen van normale mensen zal het respect voor het auteursrecht, waarvan onze creatieve industrie afhankelijk is, stimuleren", aldus Vince Cable, minister van Economische Zaken. Dat het auteursrecht moet worden aangepast aan de 21ste eeuw is niet alleen 'gezond verstand', maar ook 'gezond voor de economie', vindt Cable.

En dus wordt bij onze westerburen het maken van een privékopieën ook gelegaliseerd. Kopiëren uit illegale bron blijft daar overigens verboden.

Heffing onnodig en ongewenst

Opmerkelijk genoeg hoeft er geen heffing tegenover de thuiskopie te staan, vindt de Britse regering. Er komt dus geen heffing op hardware.

“Heffingen of andere compensaties zijn niet nodig en niet gewenst in de context van een smalle regeling met slechts minimale schade", concludeert minister Cable. “Heffingen zijn een onnodig en inefficiënte belasting voor consumenten. Bovendien is het in dit economische klimaat niet juist om 'arme' consumenten nog meer geld uit de zak te kloppen."

De grote vraag is of dit standpunt echter niet in strijd is met de Europese Richtlijn. Die schrijft namelijk voor dat elke thuiskopie-exceptie moet worden gecompenseerd met een 'billijke vergoeding' aan rechthebbenden. “Benieuwd wat het HvJ EU ervan vindt", twittert advocaat Christiaan Alberdingk Thijm dan ook profetisch. Overigens is het Britse plan nog geen wet, het moet eerst door het parlement.

NL: downloadverbod mét heffing?

In Nederland wordt de thuiskopieheffing voor volgend jaar verder uitgebreid op harde schijven, computers, laptops en smartphones. De Hoge Raad overweegt zelfs het downloaden uit illegale bron te verbieden, ook al is en blijft een meerderheid van de Tweede Kamer tegen.

Sterker nog, ondanks een downloadverbod moet er eigenlijk nog steeds een heffing op. Want legaal of illegaal, rechthebbenden leiden immers schade, en die moet worden vergoed, redeneren de Nederlandse magistraten. Maar omdat de kwestie de nationale wetgever en rechter de pet te boven gaat, zijn er fundamentele vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.