Onderzoek van het PJE (Pew Research Center for Excellence in Journalism) wijst uit dat dat 60 procent van de Amerikanen op tablets en smartphones naar nieuwssites surfen via de browser. Vorig jaar wees het onderzoek van het PEJ nog uit dat de browser ook de populairste keuze was, maar toen las 40 procent nieuws via de browser.

Exclusief via browser

PEJ wijst er wel op dat uit het onderzoek van vorig jaar bleek dat consumenten die zowel de nieuws-app als de browser gebruiken om artikelen te lezen meer in nieuws geïnteresseerd zijn en er dieper bij betrokken zijn dan mensen die alleen de browser gebruiken - wat nu de trend lijkt te worden.

Voor tablets gebruikt 60 procent de browser, 23 procent apps en 16 procent houdt zich op de hoogte via zowel apps als browsers. Nog steeds groeit het aantal gebruikers van apps licht (van 21 naar 23 procent) maar de meeste mensen gebruiken nu exclusief de browser.

Meer nieuws gelezen

Tablets en smartphones zijn flink gegroeid in 2011 en 2012, waardoor het aantal iPad-gebruikers relatief daalt. Vorig jaar gebruikte 81 procent van de respondenten nog een iPad als ze een tablet bezaten, nu is dat nog 52 procent. De rest heeft een Android-tablet. Bijna een vijfde van de nieuwe mobiele gebruikers betalen voor hun nieuwsabonnement.

De komst van mobiele apparaten zorgt volgens hetzelfde onderzoek dat mensen meer en vaker nieuws tot zich nemen. Interessant voor adverteerders en nieuwsmedia is het feit dat gebruikers die zowel een smartphone als een tablet gebruiken om op de hoogte te blijven, meer geëngageerd zijn en sneller bereid zijn te betalen voor content.

Digitaal vervangt krant niet

Ook het verruilen van de papieren krant voor een digitale versie lijkt minder dramatisch te verlopen dan vaak wordt aangenomen. Van de 31 procent van de nieuwsconsumenten die nog steeds een krant ontvangen en daarnaast krantenkoppen snellen via internet, is driekwart niet van plan het abonnement daarop op te zeggen, aldus het PEJ.