Het juridisch steekspel rond de `koppelverkoop' van Windows 95 en de Internet Explorer spitst zich meer en meer toe op de vraag wat rechter Thomas Jackson acht dagen geleden eigenlijk heeft bevolen. Volgens justitie moet Microsoft een Windows-versie leveren waarop geen browser meer voorkomt. Microsoft zegt daarentegen dat het fabrikanten vrijstaat om de browser weg te laten bij de installatie van het besturingssysteem, al waarschuwt het bedrijf wel "dat verwijdering van Explorer 3.0 onvermijdelijk tot gevolg heeft dat het resterende deel van het besturingssysteem niet zal werken." Aan de makers van computers levert Microsoft OSR 2.0 van Windows 95: het is een verbeterde versie van het pakket dat particulieren in de winkel kunnen kopen. Vier dagen voordat de rechtbank in Washington zijn oordeel uitsprak bracht Microsoft OSR 2.5 van Windows 95 uit. Het grote verschil: op de nieuwe versie is de Internet Explorer 4.01 bij de standaardinstallatie opgenomen, in plaats van 3.0. Microsoft biedt verder een winkelversie aan van Windows 95 (de originele, uit augustus 1995) waarop de Internet Explorer 1.0 ontbreekt. Justitie noemt dit alternatief niet realistisch: computerfabrikanten zadelen hun klanten namelijk op met of een mank besturingssysteem of een verouderd. Microsoft moet een OSR 2.0-versie leveren waar de browser al is uitgehaald, zonder dat het besturingssysteem kreupel raakt. Zolang het bedrijf daar niet aan voldoet, moet de rechter een dwangsom opleggen van één miljoen dollar, vindt de openbare aanklager. Overigens bevat de OSR 2.5-versie van Windows 95 naast Explorer 4.01 ondersteuning voor DirectX 5.0, USB (Universal Serial Bus), een update voor MSN (Microsoft Network) en bug-fixes. Overigens zegt Microsoft dat de nieuwe versie geen noodzakelijke upgrade is: de CD-ROM komt in januari beschikbaar. Doe-het-zelf Microsoft heeft steeds volgehouden dat de Internet Explorer een integraal onderdeel vormt van zijn besturingssysteem. Met de verwijdering van sommige DLL's (dynamic link libraries) zou een Windows 95 PC niet meer opstarten. Op het Internet wordt dat steeds luider toegesproken. In de nieuwsgroepen wisselen PC-gebruikers instructies uit over methoden om de browser van de harddisk te lichten, zonder dat Windows 95 door de knieën zakt. Dat wordt bevestigd door het Amerikaanse blad PC Week, dat de proef op de som heeft genomen met OSR 2.0. Door vier regels te wijzigen in de setup-bestanden van Windows 95 werd installatie van Explorer 3.0 vermeden. De originele DLL's van Windows 95 bleven intact: bij een volledige installatie – dus met browser – zouden deze libraries door nieuwe versies zijn overschreven. Overigens biedt Microsoft via zijn Knowledge Base, een technische vraagbaak op het World Wide Web, ook instructies voor de verwijdering van de Internet Explorer 3.0. Zie ook eerdere berichten: Wapengekletter in de zaak-M Microsoft lacht om vonnis Bill versus Bill: 1 –1 Schoten voor de boeg De `balkanisering' van Bill Geen IE 4.0, geen Windows Microsoft dubbel onder vuur Consumentenman spreekt banvloek uit