In een persbericht van de EU is bekend gemaakt dat het prijsplafond voor internationale mobiele gesprekken per minuut daalt van 0,49 naar 0,46 euro voor uitgaande gesprekken en van 0,24 naar 0,22 euro voor inkomende gesprekken. Dit 'roamingtarief' geldt binnen landen van de EU. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

De prijsdaling is het gevolg van de EU-Roamingverordening die in 2006 is voorgesteld door de Europese Commissie om de hoge kosten voor internationale mobiele gesprekken te drukken. Deze bedroegen destijds 1,15 euro per minuut.

De Roamingverordening loopt in 2010 af en deze wordt momenteel herzien. De Commissie moet op uitdrukkelijk verzoek van het Europese Parlement tegen eind 2008 een voorstel doen om de verordening uit te breiden, hetzij in de tijd, hetzij qua werkingssfeer. Eerder bleek uit cijfers dat de de prijzen voor internationaal sms'en en datadiensten 'onbillijk' hoog blijven.

Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie, verklaart: 'De EU-Roamingverordening is ingevoerd opdat Europeanen op reis in de interne markt vrij gebruik kunnen maken van hun mobiele telefoons, zonder vrees voor buitensporige rekeningen.'

Zij vervolgt: 'De verdere daling van het Eurotarief op 30 augustus zal de tendens naar lagere roaming-prijzen verder bevestigen. De volgende uitdaging is nu te komen tot een interne markt voor internationaal sms'en en grensoverschrijdende datadiensten.' Reding laat bovendien weten dat zij op het Franse voorzitterschap en het Europese Parlement rekent om de Commissie te helpen dit probleem snel op te lossen.