Volgens Eurocommissaris David Byrne van Consumentenzaken zijn Europese webwinkels minder succesvol dan Amerikaanse omdat ze minder consumentvriendelijk zijn. De Amerikaanse e-commercesites bieden tevredenheidgaranties. Amerikaanse creditcardbedrijven zijn bovendien makkelijk in het teruggeven van geld. Byrne pleit voor het opzetten van speciale klachtenbureaus in alle EU-lidstaten. Consumenten kunnen daar terecht met hun grief. De bureaus zullen de klachten niet zelf afhandelen, maar gegevens verzamelen voor de consument en het dossier doorgeven aan de juiste, eventueel branchegerichte, geschillencommissie. De uiteindelijke uitspraak in een geschil moet worden gedaan in het land waar de beklaagde webwinkel is gevestigd, stelt Byrne voor. Want als de verkoper geen gehoor geeft aan de uitspraak is de kans dat een lokale rechter de redenering van de geschillencommissie volgt groter, motiveert Byrne. Consumentenorganisaties zullen niet blij zijn met dat standpunt van Byrne. De Consumentenbond wil graag dat het Nederlands recht geldt op alle online inkopen door Nederlanders. Het nieuwe netwerk van klachtenbureaus moet uiterlijk juni volgend jaar gerealiseerd zijn. Byrne wil de regulering van de organen tot een minimum beperken, er zullen waarschijnlijk wel enkele criteria worden vastgesteld. De rechter moet als laatste redmiddel worden gezien, vindt Byrne. De Eurocommissaris heeft alle lidstaten in een brief gevraagd een inventarisatie te maken van de huidige mechanismen voor het afhandelen van disputen. Daarnaast zal Byrne alle Europese uitgevers van creditcards vragen zogenoemde 'chargeback' te bieden. Consumenten kunnen dan in geval van betalingdispuut makkelijker geld terug krijgen van de creditcardmaatschappij. Nu wordt vaak alleen restitutie verleend bij duidelijke gevallen van fraude of fouten in de rekening.Eerdere relevante berichten: Web Trader-keurmerk voor Webwinkels (24 juni 1999)