Deze wet “is bedoeld om de ergste van de ergste auteursrechtenschenders aan te pakken. Maar zoals het er nu voor staat, kan het meer meevegen dan alleen de zwaar slechte partijen", schrijft BSA-president Robert Holleyman in een blogpost. Hij stelt dat zijn organisatie geen steun kan geven aan SOPA (Stop Online Piracy Act).

Grondrechten schenden

Het volgens tegenstanders 'draconische' wetsvoorstel geeft klagende bedrijven, zoals film- en muziekmaatschappijen, grote macht om piraterij van hun intellectueel eigendom te bestrijden. Die belanghebbenden krijgen diverse vergaande middelen om online-diensten die auteursrechten schenden te laten blokkeren of zelfs geheel offline te krijgen.

Dat gebeurt dan via blokkades in internetadresboek DNS (domain name system), het intrekken van domeinnaamregistraties, of het afsluiten van die diensten bij betaaldiensten. Een gang naar de rechter en een schuldigverklaring van de 'verdachte' is hierbij niet nodig. Ook kunnen Amerikaanse bedrijven dankzij de diepgaande internetinmenging van DNS-filtering en -blokkades over de landsgrenzen reiken.

De BSA vindt dat allemaal veel te ver gaan. “Een eerlijke rechtsgang, vrijheid van meningsuiting en privacy zijn rechten waar niet aan getornd mag worden", blogt de president van de softwarepiraterijbestrijder. “De BSA verzet zich al lang tegen filtering en monitoring van het internet."

'Werk voor de boeg'

De branchevereniging van softwareproducenten schrijft SOPA echter niet volledig af. Het is alleen tegen de huidige vorm van dat wetsvoorstel. Het comité van het Amerikaanse congres dat zich buigt over SOPA heeft nog veel werk te verrichten, aldus de BSA-president.

Hij draagt daarvoor meteen suggesties aan. Het onbedoelde meevegen van andere partijen kan worden voorkomen door SOPA bij te stellen. “Om dit probleem op te lossen, moeten de definities worden vernauwd van wie er aangeklaagd kan worden en welke straffen er dan opgelegd moeten worden."

Holleyman steunt nog wel de achterliggende gedachte van SOPA om online-piraten niet langer te laten verdienen aan hun diefstal. “Wij denken dat dat de goede aanpak is, zolang het maar wordt gedaan met een zachte hand."

Internet-sabotage

SOPA heeft al kritiek gekregen, van internetbedrijven en van computerexperts. Zij hekelen het wetsvoorstel niet alleen op inhoudelijke gronden maar ook om technische redenen. De DNS-filteropties in de antipiraterijwet bedreigen de wereldwijde invoer van het beter beveiligde DNSSEC, blijkt uit een analyse door het Amerikaanse Sandia National Laboratories.

Dit zou internet onveiliger maken of zelfs de werking van het internationale netwerk verstoren. De BSA ziet in SOPA ook een gevaar voor de beveiliging van netwerken en communicatie, en daarmee voor een goed gedijende interneteconomie. Eerder hebben andere computerwetenschappers in een protestbrief al de noodklok geluid over DNS-filtering in SOPA-voorganger PROTECT-IP. Daaronder ook expert Dan Kaminsky die een diepgaand lek in het internetadresboek heeft ontdekt.